Monthly Archives - Grudzień 2013

Porażenia nerwowe

Każdy mięsień posiada włókna nerwowe, które w razie potrzeby powodują jego kurczenie się. Odruchy te sterowane są przez mózg.

Po przejściu przez kolejne „stacje”, impulsy są przekazywane przez rdzeń kręgowy i większe włókna nerwowe, na przykład przez nerw kulszowy w nodze lub nerw promieniowy i nerw łokciowy ręki do właściwego celu przeznaczenia.

Narządy wewnętrzne jak jelita i pęcherz moczowy zaopatrzone są również w mięśniówkę. Ma ona inną budowę tak zwanego mięśnia gładkiego. Mięśnie gładkie sterowane są przez wegetatywny system nerwowy i nie mogą być aktywizowane siłą woli.

Porażeniem nazywa się obniżenie lub utratę zdolności do uruchamiania jednego lub większej partii mięśni.

Porażenia wiotkie i spastyczne

Medycyna dzieli rodzaje porażeń mięśni na wiotkie i spastyczne.

W obydwu przypadkach niemożliwe jest świadome wprawianie mięśni w ruch; różnica tkwi w napięciu spoczynkowym, to znaczy w stanie napięcia mięśni.

W porażeniu wiotkim napięcie spada, a widoczne to jest na przykład w porażeniu wiotkim ręki, która bezwładnie zwisa. Porażenie spastyczne wyróżnia wzmożone długotrwałe napięcie mięśniowe, które nie jest wynikiem impulsów przekazywanych przez korę mózgową.

Rodzaje porażenia zależą od miejsca i stopnia uszkodzenia nerwu. Uszkodzenia w obrębie mózgu lub rdzenia kręgowego mają charakter spastyczny, a zaburzenia nerwów układu obwodowego – wiotki.

Porażenia mięśni gładkich i systemu naczyniowego mogą na przykład utrudniać opróżnienie jelit lub pęcherza moczowego.

Jakie są przyczyny porażeń?

Przyczyny porażeń mogą być bardzo różne. Zaburzenia pracy mózgu mogą być na przykład konsekwencją zaburzeń ukrwienia, mogą być spowodowane guzem lub krwawieniem w mózgu, w rdzeniu kręgowym albo w nerwowym układzie obwodowym.

Porażenie zagraża pacjentom w późnym stadium stwardnienia rozsianego .

Porażenia mogą wystąpić na skutek powypadkowych uszkodzeń nerwów rąk, nóg lub rdzenia kręgowego, a także w wyniku ucisku nerwów w przypadkach chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa.

Typowe porażenia

Rodzaj i rozległość porażenia mięśni zależy od tego, jakie nerwy zostały uszkodzone. (więcej…)