Monthly Archives - Kwiecień 2014

Kaszel

Kaszel to kurczowy, gwałtowny wydech następujący po głębokim wdechu. Jest to bardzo pożądany odruch obronny organizmu, mający na celu wydalenie śluzu, wydzielin oraz zarazków. Poprzez kaszel usuwane są także ciała obce, które dostały się do dróg oddechowych, wywołując ich podrażnienie.

Przyczyny kaszlu

Kaszel może być symptomem różnych chorób dróg oddechowych oraz płuc. Najmniej groźna spośród nich jest banalna infekcja wirusowa, a najpoważniejsze to zapalenie płuc, krztusiec, dławiec rzekomy u dzieci, nowotwór płuc, nieżyt krtani i gardła, pylica płuc, zapalenie opłucnej, obrzęk płuc oraz gruźlica płuc.

Jeśli kaszlowi z odkrztuszaniem (sputum) towarzyszy duszność, w grę wchodzić może przewlekła choroba płuc, np. dychawica oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc. Oczywiście kaszel nie musi mieć podłoża chorobowego. Występuje on często jako odruch obronny organizmu w razie podrażnienia błon śluzowych dróg oddechowych przez kurz, drażniące gazy, zimne lub suche powietrze. Odrębną grupę stanowi kaszel nękający palaczy, który jest wynikiem ciągłego podrażniania dróg oddechowych przez dym oraz nikotynę. Kaszel może mieć również przyczyny o podłożu psychicznym. Występuje u osób nadmiernie nerwowych jako objaw rozdrażnienia i zdenerwowania.

Postaci kaszlu

Medycyna mówi o kaszlu tzw. produktywnym i nieproduktywnym. W pierwszym przypadku podczas kaszlu następuje usunięcie substancji drażniących i szkodliwych oraz wydzieliny z dróg oddechowych. Natomiast kaszel nieproduktywny jest zazwyczaj suchy, niepowodujący wydalenia ciał obcych z organizmu.

Druga klasyfikacja dzieli kaszel na suchy (np. przy zapaleniu płuc lub opłucnej), bezdźwięczny i chrypiący (obrzęk strun głosowych, choroby krtani), i metaliczny, gwiżdżący (choroby oskrzeli), spastyczny, kurczowy (astma). Spotyka się również określenia: kaszel szczekający, mokry, wykrztuśny itd. kaszel suchy, odruchowy jest zazwyczaj reakcją obronna organizmu na podrażnienie błon śluzowych tchawicy.

Kaszel – leczenie

Kaszel nie zawsze powinien być leczony, ponieważ, jak już wspomniano, jest naturalną, bardzo korzystną, pożądaną wręcz formą obronną organizmu. Nie należy więc tłumić go w sztuczny sposób. Zalecane jest natomiast stosowanie inhalacji oraz przyjmowanie dużej ilości płynów w celu rozcieńczenia i upłynnienia śluzu oraz plwociny, aby zostały one łatwiej wydalone w czasie kaszlu. Dobrze jest wiedzieć, że picie gorących płynów – najlepiej z dodatkiem cytryny – lub herbatek ziołowych daje takie same efekty jak stosowanie większości syropów na kaszel. (więcej…)

Rozstrzenie oskrzeli

Odchodzące od tchawicy oskrzela są błoniastymi woreczkami. Przylegają one do otaczających je pierścieniowatych chrząstek, które nadają właściwy kształt i zapewniają drożność oskrzeli. Małe mięśnie są odpowiedzialne za to, aby oskrzela po silnym wydech wróciły do swojej pierwotnej wielkości. W następstwie różnych chorób, a także wskutek wad wrodzonych, oskrzela mogą tworzyć mniejsze lub większe rozszerzenia o wrzecionowatym, walcowatym lub woreczkowatym kształcie. Rozszerzenie takie to tzw. rozstrzenie (l.mn. rozstrzenia) oskrzeli. Zaburzenie pozwala zidentyfikować specyficzny obraz choroby –  występuje kaszel, któremu towarzyszą: wydzielanie krwawej i najczęściej cuchnącej plwociny, ataki gorączki, skłonność do nieżytu oskrzeli, zapaleń, gromadzenie się ropy w płucach, co w efekcie prowadzi do postępującego zaburzenia pracy płuc i serca. Rozstrzenia nie ulegają samoistnemu wyleczeniu.

Rozstrzenie oskrzeli przyczyny

Choroba występuje zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, nic nie wiadomo o jej dziedziczności. Może powstać w wyniku infekcji wirusowej lub być skutkiem innych deformacji płuc lub polipów w jamie nosowej. Występuje u niemowląt i małych dzieci z wrodzoną chorobą gruczołów wydzielania zewnętrznego – mukowiscydozą. Przyczyną postaci nabytej choroby mogą być, oprócz ciał obcych i rozwijających się nowotworów, praktycznie wszystkie zapalenia i choroby górnych i dolnych dróg oddechowych: zapalenie zatok przynosowych, polipy, nieżyt oskrzeli, gruźlica i pylica płuc oraz infekcje, takie jak odra, grypa czy przeziębienie. Rozstrzenie jest przy tym przeważnie następstwem zwiększonego wysiłku przy odkrztuszaniu wydzieliny, kaszlu lub wydmuchiwaniu nosa i przez to zwiększonego ciśnienia powietrza w oskrzelach. Rozstrzenie oskrzeli jest szczególnie groźne, gdy ściany większej tętniczki oskrzelowej zostały już osłabione przez ognisko zapalne. Zdarza się tak na przykład na skutek przewlekłego zapalenia oskrzeli u osób, które od wielu lat palą papierosy. Nieżyt dróg oddechowych powoduje u nich kaszel i wykrztuszanie wydzieliny. Śluz gromadzi się w takiej ilości, że rozpycha oskrzela, powodując powstawanie rozstrzeni. Ich ściany są cienkie i słabe, gdyż w tych miejscach dochodzi do zaniku mięśni odpowiedzialnych za kurczenie się i rozkurczanie oskrzeli.

Rozstrzenie oskrzeli objawy

– Kaszel.

– Plwocina

– Odkrztuszanie krwią.

– Zmęczenie.

– Ataki gorączki.

– Duszności.

Rozstrzenie oskrzeli leczenie

Rozstrzenie oskrzeli nie może samo zaniknąć. Leczenie jest ukierunkowane przede wszystkim na zlikwidowanie objawów choroby. Najczęściej zapisuje się antybiotyki i lekarstwa przeciwzapalne, aby powstrzymać rozwijającą się chorobę. W przypadku ciężkich uszkodzeń z często występującą gorączką konieczna nawet może być operacja.

Co można zrobić samemu?

Ta choroba może być leczona jedynie przez specjalistę. Można jednak zapobiegawczo wzmocnić siły obronne organizmu. Sprzyja temu korzystanie z sauny, uprawianie sportów i częste przebywanie na świeżym powietrzu. (więcej…)

Przewlekłe zapalenie oskrzeli

Pod tą nazwą rozumiemy długotrwałe podrażnienie, a następnie uszkodzenie błony śluzowej oskrzeli, czyli rozgałęzień tchawicy. Na końcu najdrobniejszych oskrzeli (oskrzelików) znajdują się pęcherzyki płucne. W nich następuje wymiana gazowa pomiędzy wdychanym powietrzem a układem krążenia. Organizm przyjmuje tlen, a wydala dwutlenek węgla. Na powierzchni błony śluzowej oskrzeli znajdują się drobne włoski (rzęski). Poprzez ciągłe poruszanie się usuwają one z dróg oddechowych kurz i inne ciała obce. Zbyt gęsta wydzielina lub palenie papierosów uszkadza lub uniemożliwia ruch rzęsek, pozbawiając organizm tego ważnego mechanizmu.

Przewlekłe zapalenie oskrzeli przyczyny

Najważniejszą przyczyną jest wieloletnie palenie papierosów. Mamy wtedy do czynienia z tak zwanym nieżytem palacza. W zależności od skuteczności oczyszczania oskrzeli przez organizm, palący papierosy mogą zapaść na tę chorobę już po kilku latach nałogu, albo dopiero po 20-tu latach. Drugim powodem jest zanieczyszczenie powietrza. Choroba ta może być również skutkiem np. gruźlicy płuc lub astmy. Chłodne i wilgotne zimowe powietrze może nasilić dolegliwości, nie jest jednak przyczyną choroby.

Przewlekłe zapalenie oskrzeli objawy

– Kaszel trwający miesiącami.

– Wykrztuszanie wydzieliny najpierw przezroczystej, następnie gęstej, a w ciężkich przypadkach ropnej.

– Czasami lekko podwyższona temperatura.

– Pojawienie się rzężeń przy oddychaniu.

– Duszność.

Przewlekłe zapalenie oskrzeli leczenie

Na początku stosuje się środki wykrztuśne, które mają spowodować upłynnienie wydzieliny. Podaje się leki rozszerzające oskrzela, które ułatwiają pacjentowi oddychanie. W niektórych przypadkach stosuje się antybiotyki. Przy bardzo wzmożonej produkcji wydzieliny można ją odsysać. Skuteczne SA również inhalacje oraz gimnastyka oddechowa. Do polepszenia stanu pacjenta przyczynia się kuracja klimatyczna. (więcej…)

Pylica płuc

Pylica płuc – choroba niegdyś mocno rozpowszechniona, jest niebezpieczna również w dzisiejszych czasach. Występuje głównie u osób, które z racji wykonywanego zawodu, są narażone na wdychanie kurzu i pyłów w miejscu pracy. Wdychany pył dostaje się bowiem do płuc, gdzie osadza się niszcząc niezwykle delikatną tkankę.

Pylica płuc przyczyny

W zależności od rodzaju wdychanego pyłu, można wyróżnić kilka postaci pylicy płuc. U górników na przykład wdychanie pyłu węglowego wywołuje tzw. pylicę węglową (łac. anthracosis), u pracowników przemysłu żelaznego, zwłaszcza u szlifierzy metali- tzw. pylicę rdzewną (łac. ferrosis). Wyjątkowo niebezpieczna jest krzemica płuc oraz pylica u osób zatrudnionych w kopalnictwie kruszcowym (rudnym), w przemyśle ceramicznym i porcelanowym. Występuje wówczas charakterystyczne szare zabarwienie płuc. Inne postaci pylicy płuc to azbestoza u osób mających do czynienia z azbestem, pylica tytoniowa u pracowników przemysłu tytoniowego oraz wiele innych postaci wywołanych działaniem wapna, mąki, drewna i filcu.

Pylica płuc objawy

– Kaszel z plwociną.

– Zapalenie oskrzeli.

– Duszności.

– Rozedma płuc.

– Osłabienie pracy serca.

Pylica płuc leczenie

Nie ma konkretnej metody leczenia poszczególnych postaci pylicy płuc. Chorym podaje się – tak jak przy zapaleniu oskrzeli- środki wykrztuśne, rozrzedzające śluz oraz pobudzające jego wydzielanie. W zaawansowanym stadium choroby może wystąpić osłabienie pracy serca i wtedy stosuje się odpowiednie leki. Pacjent powinien jak najdłużej przebywać na świeżym powietrzu. Z tym zaleceniem wiąże się zazwyczaj konieczność zmiany rodzaju wykonywanej pracy.

Co można zrobić samemu?

Pylicy płuc można i trzeba zapobiegać. Dotyczy to oczywiście osób, które są narażone na wdychanie różnego rodzaju pyłów. Osoby te powinny nosić specjalną maskę ochronną i używać jej zawsze w miejscu pracy, nawet gdy jest to uciążliwy sposób zapobiegania chorobie. (więcej…)

Konflikt serologiczny

W okresie przypadającym na wybuch drugiej wojny światowej odkryto jeszcze jeden wyróżnik krwi, tzw. Czynnik Rh. Czynnik Rh jest substancją obecną w ścianie krwinek czerwonych u 85% ludzi. Rh tych osób określa się, jako RH dodatnie (Rh+), u pozostałych natomiast, jako Rh ujemne (Rh -).

Czynnik Rh wraz z grupą krwi określaną w układzie AB0 jest wyznacznikiem zgodności różnych rodzajów krwi przy jej przetaczaniu. Jeżeli osobie o ujemnym Rh przetoczy się krew Rh-dodatnią, wówczas może dojść do hemolizy, czyli rozpadu czerwonych krwinek i do niedokrwistości.

Oprócz tego katabolity, czyli produkty wzmożonego wówczas rozkładu czerwonych krwinek, powodują ogromne szkody w organizmie człowieka. Stąd konieczność dokładnego określenia grupy krwi przed wykonaniem przetoczenia.

Czynnik Rh odgrywa pewną rolę w występowaniu niektórych chorób u dzieci, jeżeli istnieje niezgodność w zakresie tego czynnika między matką a płodem. Również istnienie takiej różnicy między mężem a żoną jest wskazówką, że żona musi być dokładnie obserwowana w okresie ciąży, jeżeli ma RH-ujemne, a mąż Rh-dodatnie.

Jakie są przyczyny nietolerancji na czynnik Rh?

Związek białkowy na powierzchni czerwonych krwinek ma u pacjenta osiadającego Rh dodatnie budowę do złudzenia przypominającą strukturę bakterii. W normalnych jednak warunkach układ immunologiczny człowieka natychmiast rozpoznaje komórki własnego organizmu i ciała obce – w przypadku osoby o dodatnim Rh układ odpornościowy nie atakuje więc czerwonych krwinek, ponieważ rozpoznaje znajdujący się na nich związek jako przyjazny dla organizmu.

Oczywiście układ immunologiczny nie zniszczyłby także czerwonych krwinek dawcy z RH ujemnym.

Sytuacją szczególną jest niezgodność Rh między matką a płodem, do której dochodzi, gdy matka ma Rh ujemne, a ojciec Rh dodatnie. Ojciec może przekazać pierwszemu dziecku swoją cechę Rh-dodatnią. Podczas porodu krwinki czerwone Rh-dodatnie przechodzą do ustroju matki o Rh ujemnym. Organizm matki wytwarza przeciwciała przeciw Rh-dodatnim krwinkom płodu.

Podczas pierwszej ciąży dziecku nie grodzi żadne niebezpieczeństwo, ponieważ układ immunologiczny matki nie reaguje jeszcze na pozytywny czynnik Rh u płodu. Jeżeli natomiast w drugiej ciąży sytuacja się powtórzy i płód będzie Rh-dodatni, to przeciwciała zaatakują i zniszczą krwinki Rh-dodatnie. Dochodzi wówczas do upośledzenia procesu transportu tlenu, co stanowi śmiertelne zagrożenie dla nienarodzonego dziecka. (więcej…)

Płuco wstrząsowe

Płuco wstrząsowe to medyczne określenie stanu chorobowego, w którym dochodzi do gwałtownego obrzęku zdrowych dotychczas płuc bez współistniejącego schorzenia serca. W świetle pęcherzyków płucnych oraz w przegrodach między pęcherzykowych gromadzi się płyn, który zaburza prawidłową wentylacje płuc. Całe fragmenty płuc są wyłączone z normalnej czynności – ich pęcherzyki zapadają się i nie mogą wypełnić się powietrzem oddechowym (niedodma).

Płuco wstrząsowe przyczyny

Płuco wstrząsowe rozwija się najczęściej – jak sama nazwa wskazuje – u pacjentów we wstrząsie. Spadek ciśnienia krwi powoduje zmniejszenie lub całkowity zanik przepływu krwi przez naczynia włosowate płuc. Naczynia kurczą się, a ich ścianki ulegają uszkodzeniu i stają się przepuszczalne dla płynów. W ten sposób osocze wydostaje się na zewnątrz naczyń i gromadzi się w tkance płucnej. Określa się go mianem płynu przesiękowego lub przesięku. Uszkodzeniu ulegają nie tylko same naczynia krwionośne płuc, ale także niedokrwiona tkanka płucna. U zdrowego człowieka pewien rodzaj komórek ściany pęcherzyków płucnych produkuje tzw. surfaktant – substancję zmniejszającą napięcie powierzchniowe i zapobiegającą zapadaniu się pęcherzyków. Na skutek niedokrwienia czynność tych komórek ulega zaburzeniu, a produkcja surfaktantu ustaje. Pęcherzyki płucne zapadają się i nie są w stanie wypełniać się wdychanym powietrzem. Przy wstrząsie dochodzi również do krzepnięcia krwi wewnątrz naczyń krwionośnych, a tworzące się w ich świetle mikrozakrzepy dodatkowo upośledzają ukrwienie. Współwystępowanie wymienionych czynników: obrzęku, niedodmy i mikrozakrzepów – powoduje stopniowe zaburzenie czynności coraz większych obszarów płuc.

Płuco wstrząsowe objawy

– stopniowo nasilające się duszności

– przyśpieszony oddech

– niedotlenienie

– skąpomocz

– śpiączka.

Płuco wstrząsowe leczenie

Pacjentowi z płucem wstrząsowym należy przede wszystkim zapewnić odpowiedni dopływ tlenu. Wykonuje się to stosując oddech wspomagany sztucznie – do płuc specjalnymi urządzeniami wtłaczane jest pod ciśnieniem powietrze. Sztuczny oddech należy rozpocząć tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Zapobiega on powstawaniu obrzęków i niedodmy oraz rozszerzaniu się stanu chorobowego na dalsze obszary płuc. Pacjent otrzymuje też zazwyczaj wysokie dawki kortykosterydów. Hormony te wykazują bardzo silne działanie przeciwzapalne, uszczelniają również ściany naczyń krwionośnych, zapobiegając gromadzeniu się osocza w tkance płucnej postaci przesięku.

Wspomaganie krążenia

Równocześnie ze wspomaganiem oddechu konieczne jest wsparcie układu krążenia. Podaje się leki pobudzające krążenie i dodatkowo uzupełnia się objętość krążącej w krwioobiegu krwi przetaczając duże ilości płynów. Z drugiej jednak strony konieczne jest równoczesne podawanie środków moczopędnych, które odwadniają organizm i powodują zmniejszanie się w nim – w tym również i w płucach – obrzęków.

Kiedy należy zgłosić się do lekarza?

Płuco wstrząsowe rozwija się na wskutek wstrząsu stanowiąc jego powikłanie. Zazwyczaj więc pacjent znajduje się już w szpitalu, gdzie ma zapewnioną odpowiednią opiekę i leczenie. (więcej…)

Gruźlica płuc

Gruźlica płuc, zwana również dawniej suchotami lub tuberkulozą, stanowi najczęstszą postać gruźlicy. Gruźlica jest choroba zakaźną, najczęściej wywołaną przez prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), które w 1882r. wykrył niemiecki bakteriolog Robert Koch (1843-1910). Dlatego bakterie te powszechnie określa się jego nazwiskiem (prątki Kocha). Z czasem stwierdzono, iż przyczyną choroby mogą być także inne drobnoustroje, chociaż głównie wywołują ją prątki gruźlicy.

Gruźlica płuc przyczyny

Prątki gruźlicy rozsiewają się drogą kropelkową. Zarazić się można od chorych prątkujących, którzy wykasłują prątki ze swoich dróg oddechowych. Prątki wraz z powietrzem oddechowym przedostają się do oskrzeli i płuc, gdzie po upływie kilku tygodni wywołują odczyn zapalny. W miejscu tym powstaje ognisko chorobowe zwane ogniskiem pierwotnym. Bardzo często prątki atakują również węzły chłonne wnęki płuc, które obrzmiewają.

Ognisko pierwotne i obrzęk węzłów chłonnych określa się mianem zespołu pierwotnego, a tę fazę choroby-gruźlicą pierwotną. Gruźlica pierwotna najczęściej ogóle nie zostaje zauważona przez chorego. Przeważnie przebiega bezobjawowo, bardzo rzadko pojawiają się oznaki przypominające dolegliwości wywołane przez grypę – podwyższona temperatura ciała i złe samopoczucie. Organizm sam aktywnie zwalcza chorobę, a zmiany związane z zespołem pierwotnym ustępują samoistnie po kilku tygodniach.

Niekiedy jednak w takich zaleczonych ogniskach pozostają żywe bakterie, które mogą przetrwać w formie utajonej nawet kilkadziesiąt lat. Jeśli w tym czasie dojdzie do innego schorzenia atakującego płuca lub zmniejszającego ogólną odporność organizmu, prątki mogą się uaktywnić. Wydostają się wówczas z ogniska pierwotnego i rozsiewają się w calych płucach wyrządzając duże szkody. Stan taki określa się mianem gruźlicy wtórnej. Bardzo często jest ona inicjowana przez powtórne zakażenie prątkami gruźlicy.

Gruźlica płuc objawy

Gruźlica pierwotna:

– Niewielka gorączka

– Złe samopoczucie

Gruźlica wtórna:

– Trudności z oddychaniem

– Krwioplucie, krwotoki z dróg oddechowych

Gruźlica płuc leczenie

  Gruźlicę płuc leczy się za pomocą leków zwanych tuberkulostatykami. Są to substancje hamujące rozwój prątków gruźlicy. Z reguły nie wywołują one żadnych niepożądanych skutków ubocznych, a pacjent dobrze znosi leczenie. Leki przeciwgruźlicze przyjmuje się najczęściej w postaci tabletek. Leczenie farmakologiczne trwa zazwyczaj dwa lata. Początkowo niezbędne bywają pobyty w szpitalu. W pierwszym okresie leczenia pacjent przyjmuje trzy lub cztery różne środki naraz, co zapobiega uodpornieniu się prątków na któryś z nich. Od około czwartego miesiąca wystarczą już dwa leki, a po siódmym miesiącu leczenia podaje się już tylko jeden. Na skuteczność kuracji znacznie wpływa regularne przyjmowanie przepisanych leków i stosowanie się do zaleceń lekarza. (więcej…)

Bolesne stosunki płciowe

O bolesnych stosunkach płciowych mówi się wówczas, gdy kobieta odczuwa ból przy wprowadzaniu członka do pochwy i wykonywaniu przez partnera ruchów frykcyjnych.

Bolesne stosunki przyczyny

Przyczyną bólu mogą być małe skaleczenia w pochwie lub jej niedostateczne nawilżenie. Bolesne stosunki mogą mieć również podłoże psychiczne – brak związku uczuciowego z partnerem, negatywny stosunek do seksu, itd.

Wąskie wejście do pochwy

U większości młodych dziewcząt wejście do pochwy jest wąskie. Również u kobiet po okresie przekwitania wejście do pochwy zawęża się w następstwie procesu kurczenia się. Jeśli wprowadzanie penisa do pochwy tylko z tych powodów sprawia kobiecie ból, przed stosunkiem można użyć kremu, smarując nim obszar między wargami sromowymi mniejszymi.

Niedostateczne nawilżenie pochwy

Brak wydzielania u kobiety śluzu w fazie podniecenia seksualnego, powodujące niedostateczne nawilżenie pochwy, jest również jedną z przyczyn bolesnych stosunków płciowych. Za wydzielanie śluzowatej wydzieliny nawilżającej pochwę pod wpływem podniecenia seksualnego odpowiedzialne są gruczoły Bartholina oraz gruczoły znajdujące się w błonie śluzowej pochwy.

Do zaburzeń wydzielania śluzu i chorób gruczołów Bartholina dochodzi jednak raczej rzadko. Znacznie częściej do niedostatecznego nawilżenia pochwy dochodzi w sytuacji, gdy kobieta nie odczuwa podniecenia seksualnego.

Zapalenia

Bolesność przy stosunku towarzyszy niemal zawsze stanom zapalnym pochwy lub żeńskich zewnętrznych narządów płciowych.

Niezależnie od przyczyn zapalenia (np. bakteryjnego czy alergicznego), z pochwy wydostają się zawiesiste upławy o nieprzyjemnym zapachu. Występuje także zaczerwienienie i świąd sromu. Stany zapalne wymagają wizyty u lekarza, a do momentu wyleczenia należy zrezygnować ze stosunków seksualnych.

Zmiany organiczne w miednicy mniejszej

Jeżeli ból pojawia się w momencie, gdy penis znajduje się już głęboko w pochwie, to jego przyczyną mogą być zmiany organiczne w miednicy mniejszej. Zmiany takie powstają wskutek zbliznowaceń pozostałych po operacjach ginekologicznych lub nowotworach. Wizyta u ginekologa jest w takich przypadkach szczególnie ważna. (więcej…)

Bóle kostno-stawowe

W ludzkim ciele mieści się około 245 kości o różnej wielkości oraz kształcie. Służą one jako rusztowanie dla miękkich części ciała, a także jako punkty zaczepu dla większości mięśni.

Staw to ruchome połączenie kości. Składa się on z panewki oraz główki stawowej. Elementy te pokryte są chrząstką i otoczone przez torebkę stawową, składającą się z warstwy zewnętrznej (włóknistej) i wewnętrznej, wydzielającej maź stawową. Dodatkowo w stawach występują jeszcze elementy pomocnicze, takie jak krążki stawowe, kaletki maziowe, a także więzadła stawowe, które wpływają na zakres ruchów stawu i wzmacniają go.

Podobnie jak w innych narządach, również w kościach i stawach może dojść do uszkodzeń, objawiających się bólem. Kiedy ból występuje w jednej kości lub boli tylko jeden staw, to najczęściej jego powodem jest jakiś uraz bądź obrażenie zewnętrzne. Jeżeli natomiast ból pojawia się w wielu kościach lub bolą stawy w różnych częściach ciała, to albo jest to wynik choroby kości albo innych chorób wewnętrznych.

Bóle kostno-stawowe przyczyny

Do obrażeń zewnętrznych powodujących ból można zaliczyć na przykład stłuczenia, uderzenia i zmiażdżenia, zwichnięcia, skręcenia albo złamania, w wyniku których doszło do uszkodzenia kości lub odżywiających je naczyń krwionośnych i nerwów. Na urazy narażone są szczególnie kości położone w miejscach, bezpośrednio pod powierzchnią skóry, W których nie są one chronione przez mięśnie lub warstwę tkanki tłuszczowej.

Zapalenie kości

Z powodu uderzenia lub stłuczenia łatwo uszkodzić bardzo delikatną błonę okrywającą kości, czyli okostną, co może prowadzić do zapalenia. Zapalenie kości wywołane są jednak przede wszystkim przez otwarte złamania, a także zakażenia bakteryjne.

Wysięk śródstawowy

W przypadku uszkodzenia stawu może powstać wysięk śródstawowy, czyli nagromadzenie się płynu wysiękowego, często ropnego lub z domieszką krwi, w torebce stawowej. Wysięk powoduje rozciągnięcie torebki, obrzęk i ból stawu.

Zapalenie stawów

Zapalenie stawów może mieć przebieg ostry albo przewlekły. Może także obejmować tylko jeden lub więcej stawów równocześnie. Do zapalenia dochodzi wówczas, gdy chrząstka pokrywająca główkę kości i panewkę stawu jest niszczona szybciej niż organizm może ją zregenerować w wyniku ścierania się chrząstki następuje odsłonięcie zakończeń kości, co naraża je na różne urazy. Na pozbawionych w ten sposób ochrony końcach kości tworzy się włóknista tkanka, tak że staw ulega zesztywnieniu. Dochodzi też często do opuchnięcia stawu, powiązanego z silnym bólem. (więcej…)

Bóle głowy

Ból głowy jest niezwykle często spotykaną dolegliwością. Może on być niejako objawem samym w sobie, pojawiającym się bez specjalnej przyczyny, ale najczęściej jest symptomem towarzyszącym rozmaitym chorobom. Ból głowy występuje w różnych postaciach. Klasyfikuje się go według kryteriów lokalizacji i natężenia. Ból może być miejscowy lub rozległy. Po względem natężenia może być łagodny, tępy, ostry, pulsujący nad czołem, skroniami lub w okolicy wierzchołka głowy. Bóle głowy u niektórych osób są przejściowe, często występują w określonych porach dnia. U innych natomiast są to bardzo uciążliwe stany przewlekłe.

Bólu głowy nie wywołuje sama tkanka mózgowa, ponieważ nie jest ona wrażliwa na ból. Źródłem mogą być natomiast naczynia krwionośne i nerwy obszaru czaszkowego, opona twarda i miękka oraz większe naczynia krwionośne podstawy czaszki. Chory odczuwa wówczas ból w okolicy sklepienia czaszki, którego powodem jest podrażnienie mikroskopijnie małych nerwów.

Ból głowy przyczyny

Przyczyny bólu głowy mogą być bardzo różne i nie zawsze są proste do zdiagnozowania. Najważniejsze z nich to:

Przyczyny natury psychicznej

U dużej grupy pacjentów skarżących się na ból głowy, przyczyną dolegliwości są konflikty, napięcie nerwowe, stres lub nieprzyjemne przeżycia. Taki typ bólu jest bólem napięciowym, spowodowanym uciskiem mięśni na nerwy.

Używki

Ból głowy jest często wynikiem przedawkowania kawy, nikotyny lub nadmiernego spożycia alkoholu. Tego rodzaju bóle klasyfikowane są często jako tzw. bóle klasterowe.

Przemęczenie

Ból głowy po nieprzespanej nocy oznacza przemęczenie organizmu i sygnalizuje potrzebę snu.

Choroby wewnętrzne

Jedną z przyczyn bólu głowy mogą być choroby wewnętrzne, np. wysokie ciśnienie krwi, osłabienie serca, choroby nerek i wątroby. Dolegliwość ta towarzyszy również infekcjom przebiegającym z gorączka, np. infekcjom grypowym.

Choroby organów obszaru głowy

Bóle głowy obserwuje się niemal zawsze w przypadku chorób narządów w obszarze głowy, takich jak: wady wzroku, choroby nosa, zatok, uszu lub zębów.

Choroby mózgu

Niezwykle silne bóle głowy występują przy chorobach przebiegających pod pokrywą czaszki. Są to przede wszystkim: nowotwory, ropnie, krwotoki, zaburzenia ukrwienia, urazy (wstrząs mózgu) i zapalenia. (więcej…)