× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Układ oddechowy

Azbestoza

Jest to choroba zwana również azbeścicą lub pylicą azbestową. Jest ona jedną z form pylicy płuc, czyli choroby zawodowej, która powstaje w wyniku wdychania substancji chemicznych, które zalegają później w płucach i wywołują w nich zmiany chorobowe. Pylica azbestowa atakuje głównie osoby, które w miejscu pracy miały kontakt z azbestem i wdychały włókna azbestowe. Jeżeli objawy już raz wystąpiły, choroba będzie postępowała, nawet jeśli chory zrezygnuje z ryzykownej pracy i nie będzie miał już kontaktu z azbestem. Z uwagi na rakotwórcze właściwości azbestu, w wielu krajach zakazano już stosowania tego materiału.

Do objawów azbestozy należą: wywołany podrażnieniem odruchowy kaszel, ciągnąca się plwocina oraz problemy z oddychaniem prowadzące z czasem do upośledzenia czynności płuc. Często dochodzi do rozrostu tkanki łącznej w płucach i powstania tzw. nalotu azbestowego. W późnym stadium choroby powstaje złośliwy nowotwór płuc i opłucnej zwany śródbłoniakiem.

Azbestoza objawy

– Duszności.

– Odruchowy kaszel

– Ciągnąca się plwocina niekiedy krwawa lub ropna

– Osłabienie

– Czasem zapalenie płuc lub oskrzeli.

Azbestoza przyczyny

Wdychane włókna azbestowe docierają do najdrobniejszych rozgałęzień oskrzeli, gdzie wywołują stan zapalny. Organizm nie  jest w stanie wydalić włókien poprzez układ limfatyczny, dlatego wytwarza osłonkę z włókien tkanki łącznej. Prowadzi to do zamknięcia światła oskrzeli i ich trwałej niedrożności.

Azbestoza leczenie

Jest to choroba nieuleczalna. Można jedynie złagodzić towarzyszące jej dolegliwości stosując odpowiednie środki farmakologiczne. Nowotwór (śródbłoniak) można w niektórych przypadkach usunąć operacyjnie.

Co można zrobić samemu?

Osoby stykające się z azbestem powinny w miejscu pracy stosować odpowiednie środki zapobiegawcze. Należy pamiętać że palenie papierosów prawdopodobnie zwiększa skłonność do azbestozy.

Kiedy należy udać się do lekarza?

W przypadku częstego kontaktu z azbestem wskazane są systematyczne kontrole lekarskie.

Jak postąpi lekarz?

Zleci wykonanie badania rentgenowskiego płuc oraz przeprowadzi test sprawdzający wydolność tego organu. W razie potrzeby zaleci szybką zmianę miejsca.

Przebieg azbestozy

Objawy zauważa się zazwyczaj w zaawansowanym stadium rozwoju choroby. Pierwszym symptomem są duszności – początkowo występują one tylko w czasie wysiłku, później trudno jest je powiązać z jakimś konkretnymi okolicznościami. Ponieważ płuca dostarczają coraz mniej tlenu, serce pracuje coraz szybciej. Skutkiem tego może być osłabienie mięśnia sercowego.

Czy azbestoza jest chorobą niebezpieczną?

Pylica azbestowa powoduje znaczną niewydolność organizmu. Osłabienie serca lub obecność nowotworu mogą wówczas powodować tragiczne skutki, ze śmiercią włącznie. Azbestoza uprawnia do renty zawodowej.

Jak zapobiegać azbestozie?

– Unikać kontaktu z azbestem

– Postarać się rzucić palenie

– Przestrzegać przepisów BHP.