Choroby ucha

Choroba Meniera

Jest to choroba narządu równowagi, który znajduje się w uchu wewnętrznym. Atakuje ona część ucha wewnętrznego zwanego błędnikiem błoniastym. Zaburzenia błędnika powodują zachwianie układu równowagi u człowieka.

Objawem choroby Meniera są zaburzenia równowagi, wrażenie szumu w uszach oraz osłabienie słuchu. Dolegliwości pojawiają się znienacka i ustępują po upływie 1-3 godzin. Pomiędzy atakami pacjent zazwyczaj nie odczuwa żadnych dolegliwości. U osób starszych, wraz z upływem czasu, ataki stają się coraz słabsze i powoli ustępują zupełnie.

Do systemu odpowiedzialnego za zmysł równowagi należą zmysł dotyku, wzrok oraz narząd równowagi znajdujący się w uchu wewnętrznym. Organy te tworzą tzw. triadę równowagi. Narząd równowagi zbudowany jest z kanałów półkolistych oraz ślimaka, które wspólnie nazywane są błędnikiem. Choroba Meniera atakuje część błoniastą błędnika, wrażliwą na dotyk, natomiast część kostna pozostaje nienaruszona.

W kanałach półkolistych znajdują się komórki zmysłowe, które analizują i rozpoznają położenie głowy i jej ruchy. Wysyłają one do mózgu odpowiednie informacje. Ten z kolei tak steruje pracą mięśni, że człowiek jest w stanie utrzymać równowagę.

Choroba Meniera objawy

– zawroty głowy

– szum w uszach

– osłabienie słuchu

– nudności

– atak może trwać od kilku minut do kilku godzin.

Przyczyny Choroby Meniera

Przyczyną choroby jest nagromadzenie się płynu w błędniku błoniastym, uszkadzającego włókna nerwu słuchowego. Niestety nie jest znane podłoże tych zmian. Czynnikami sprzyjającymi atakom choroby są stresy, urazy mechaniczne, reakcja alergiczna organizmu oraz zaburzenia hormonalne. (więcej…)