Metody leczenia

Fotografie Kirlianowskie

Metoda fotograficznego zapisu koronowych wyładowań elektrycznych znajduje w nauce szerokie zastosowanie. Fotografie Kirlianowskie polegają na wykorzystaniu jej w postępowaniu diagnostycznym i innych badaniach medycznych. Metoda została wynaleziona przez rosyjskie małżeństwo Kirlian w 1938 roku. W metodzie tej wykorzystuje się fakt, że ludzkie ciało przewodzi prąd. Za pomocą specjalnego generatora wytwarza się prąd o napięciu 25 000 V i o wysokiej częstotliwości 100 000 Hz, który dla człowieka jest całkowicie bezpieczny.

Prąd przepływa przez ciało, po czym podobnie jak w czasie burzy, następuje wyładowanie po zetknięciu z materiałem przewodzącym prąd, w tym przypadku płytką pleksi. Wyładowania są rejestrowane na bardzo czułej kliszy fotograficznej., Na podstawie uzyskanego obrazu, lekarz może stwierdzić wystąpienie zaburzeń energetycznych organizmu i dokonać rozpoznania choroby.

Fotografie Kirlianowskie wykorzystuje się w diagnostyce przed i po zabiegach bioenergetycznych, reiki, oczyszczaniu aury. W ten sposób można też ocenić skuteczność stosowanych leków i fizjoterapii. Metoda ta nie jest wprawdzie uznawana przez medycynę tradycyjną, jednak doświadczonemu lekarzowi może dostarczyć wielu cennych informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Jak wykonuje się fotografie Kirlianowskie?

Do zapisu obrazu wykorzystuje się tzw. kamerę Kirlianowską. W rzeczywistości jest to cały zestaw składający się z generatora napięcia i aparatu z kliszą fotograficzną, przed którym umieszcza się mleczną płytę z pleksi. Mechanizm sterowany jest przez wyłącznik czasowy i urządzenie, które mierzy siłę wyładowań elektrycznych. Prąd doprowadza się do ciała pacjenta za pośrednictwem elektrody przypominającej mankiet. Pacjent musi przycisnąć dłoń do płyty, rozstawiając palce pod kątem 30-45 (stopni) nbjhvv. Jeżeli fotografuje się stopy, trzeba zwrócić baczną uwagę, żeby między stopą a płytką pleksi był dobry kontakt.

Podczas zdjęć pacjent i osoba wykonująca badanie muszą stać na izolującej macie gumowej. W żadnym wypadku pacjent nie może dotykać materiałów będących przewodnikami prądu. W przeciwnym razie jakość zdjęć będzie niezadowalająca. Poza tym, na skutek działania prądu, chociaż bardzo słabego , osoby wrażliwe mogą nieco ucierpieć.

Kto wykonuje fotografie Kirlianowskie?

Osobami, które mogą wykonywać fotografie Kirlianowskie dla potwierdzenia diagnozy, czy skontrolowania efektów leczenia, są lekarze i niektórzy terapeuci. Obecnie metoda ta jest bardzo mało rozpowszechniona. (więcej…)