Schorzenia

Zaburzenia wzrostu

O zaburzeniach wzrostu mówi się wówczas, gdy przyrost długości ciała znacznie odbiega od przyjętej normy. Jeśli odchylenie od normy wynosi ponad 20%, mówi się o zbyt niskim lub zbyt wysokim wzroście. Jeśli jest większe (ponad 40%), chorobę określa się jako karłowatość lub gigantyzm. Karłowatość u dorosłych mężczyzn oznacza wzrost poniżej 130 centymetrów, a u kobiet poniżej 120 centymetrów. Gigantyzm z kolei odnosi się do mężczyzn o wzroście powyżej 200 centymetrów, a w przypadku kobiet powyżej 185 centymetrów.

Dzieci coraz wyższe

Obecnie dzieci i młodzież rozwijają się szybciej niż w poprzednich pokoleniach. Zjawisko takie obserwuje się w krajach uprzemysłowionych od około 100 lat. Przyczyny tak dynamicznego rozwoju nie zostały dokładnie zbadane. Wiadomo jednak, że dzieci miejskie rosną szybciej. Liczba osób mieszkających w miastach stale się zwiększa, dlatego i wysokich dzieci przybywa bardzo szybko.

Jakie są przyczyny zaburzeń wzrostu?

Bardzo często nie udaje się stwierdzić jednej, konkretnej przyczyny zaburzeń wzrostu. U niektórych niskich lub wysokich osób nie występują żadne zmiany chorobowe – proporcje ciała są właściwe, normalnie rozwinięte są narządy płciowe i inteligencja. Także u rodziców tych osób nie wystąpiły żadne zaburzenia wzrostu.

Zbyt niski wzrost

Zdarza się jednak, że zaburzenia wzrostu spowodowane są przez chorobę lub niedobór niektórych składników pokarmowych. Zbyt niski wzrost może mieć m. in. następujące przyczyny:

– Niedożywienie

– Niedostateczne trawienie i wchłanianie pokarmu, na przykład w chorobach jelita

– Niedotlenienie, na przykład w chorobach płuc i wrodzonych wadach serca

– Niedobór witamin i spowodowana tym krzywica

– Ciężkie choroby ogólnoustrojowe, takie jak cukrzyca i schorzenia nerek

– Achondroplazja – dziedziczne zaburzenia wzrostu chrząstek

– Zaburzenia wzrostu kości (dysostozy)

– Zespół Downa

– Brak gruczołów płciowych

– Nowotwory

– Zaburzenia gospodarki fosforanowej

– Zaburzenia czynności przysadki mózgowej

– Schorzenia nadnerczy

– Niedoczynność tarczycy (kretynizm)

(więcej…)

Choroby podskórnej tkanki tłuszczowej

Choroby podskórnej tkanki tłuszczowej to w ogólnym znaczeniu zapalenia tkanki leżącej pod warstwa naskórka oraz skóry właściwej, która umożliwia przesuwanie się skóry i jest łącznikiem między skórą a mięśniami i kośćcem. Tkanka tłuszczowa podskórna zbudowana jest z komórek tłuszczowych otoczonych delikatnym rusztowaniem z włókien kolagenowych, które dzielą ją na niewielkie płaciki. Między włóknami przechodzą drobne naczynia krwionośne zaopatrujące powierzchnię ciała w krew.

U zdrowego człowieka tłuszcz, zgromadzony w komórkach tłuszczowych, nie wydobywa się na zewnątrz. Jeśli jednak, np. na skutek uszkodzenia komórki tłuszczowej, tłuszcz przedostanie się do przestrzeni miedzykomórkowej, wywołuje reakcję zapalna. Zapalenie przebiega z wytworzeniem guzków zwanych ziarniniakami, które prowadza do zbliznowacenia tkanki podskórnej.

Guzki te mogą łączyć się ze sobą. Mogą także tworzyć się przetoki z wydobywajacą się na zewnątrz krwawą lub białawą wydzieliną. Najczęściej obok jednego ziarniniaka powstają kolejne i proces chorobowy rozszerza się.

Czasami w chorobach podskórnej tkanki tłuszczowej powstają nie kuliste ziarniniaki, a płaskie, twarde guzowate wypukłości. Po wyleczeniu pozostawiają one często wklęsłe nisze. Zapalenie rozprzestrzenia się w postaci długich pasm lub też promieniście.

Zmiany chorobowe pojawiają się najczęściej na kończynach, tułowiu, brodzie i policzkach. Jednak mogą również wystąpić na pozostałych częściach ciała.

Objawy chorób podskórnej tkanki tłuszczowej

– Zaczerwienienie, ocieplenie i zmiany zapalne skóry.

– Guzkowate stwardnienia.

– Bliznowacenie.

– Niszowate zagłębienia na skórze.

– Niekiedy dolegliwości stawowe i gorączka.

tkanka tłuszczowa

W chorobach podskórnej tkanki tłuszczowej powstają w niej guzkowate zgrubienia. Komórki zmysłowe, reagujące na ciepło, dotyk, ból i ucisk, nie są w stanie funkcjonować w obszarach zmienionych zapalnie.

Przyczyny chorób podskórnej tkanki tłuszczowej

Przyczyną powstawania guzków mogą być urazy, zastrzyki z kortyzonu, insuliny lub też z leków rozpuszczonych w substancjach oleistych, a także niektóre zabiegi kosmetyczne.

Powstanie przetok z zaczerwienieniem skóry, tworzeniem guzków i bliznowaceniem zdarza się również w schorzeniach trzustki. Dotyczy to zwłaszcza starszych mężczyzn, a zmiany występują głównie w okolicy pępka oraz na plecach.

Czasem nie udaje się jednak znaleźć konkretnej przyczyny choroby. U młodych kobiet dochodzi np. dość często do nawrotowego zapalenia tkanki, któremu towarzyszy gorączka, ogólne pogorszenie się samopoczucia i powstanie guzków. Czynniki wywołujące to schorzenie nie są znane.

Z kolei u noworodków, kilka po urodzeniu, może pojawić się zapalenie płatków tkanki podskórnej, któremu także towarzyszy tworzenie się guzków. Dawniej sądzono, iż jest ono wynikiem mechanicznego drażnienia powierzchni ciała dziecka podczas porodu, jednak obecnie nie zostało to stwierdzone. Choroba ta nie wymaga na szczęście żadnego leczenia i ustępuje zazwyczaj samoistnie, bez śladów. (więcej…)

Choroby gruczołów potowych

Gruczoły potowe – są to gruczoły cewkowe o kłębkowej części wydzielniczej i spiralnym przewodzie wyprowadzającym. Gruczoły potowe są usytuowane na pograniczu skóry i tkanki podskórnej. Wyróżnia się gruczoły potowe ekrynowe i apokrynowe. Gruczoły potowe ekrynowe występują na całej skórze, mają ujścia na jej powierzchni i wydzielają pot, który w 99% składa się z wody.

Gruczoły potowe apokrynowe są większe i rozpoczynają funkcjonowanie po okresię dojrzewania. Są rozmieszczone w okolicach pach, narządów płciowych, odbytu, brodawek sutkowych i powiek.

Gruczoły apokrynowe nie biorą udziału w termoregulacji organizmu. Ich zadaniem jest kształtowanie charakterystycznego dla danego człowieka zapachu, wydzielają one gęstą, mleczną substancje, która rozkłada się na powierzchni skóry.

Jakie funkcje spełniają gruczoły potowe?

Pot spełnia trzy ważne funkcje. Pierwsza z nich to termoregulacja organizmu, która jest niezbędna do utrzymywania stałej temperatury ciała, wynoszącej około 37°C. Gruczoły potowe ekrynowe stale wydzielają niewielkie ilości potu, który natychmiast się ulatnia. Wysoka temperatura otoczenia, praca fizyczna, choroba, stres i zbyt obfite odżywianie się sprawiają, że temperatura ciała wzrasta. Wówczas ekrynowe gruczoły potowe produkują więcej potu, który chłodzi powierzchnie ciała, pośrednio krew i w efekcie powoduje spadek temperatury.

Kolejnym zadaniem potu jest uwalnianie organizmu z niektórych substancji. Pot zawiera bowiem chlorek sociowy, mocznik, lotne kwasy karboksylowe i cholesterol. Oprócz tego pot chroni skórę przed atakiem zarazków chorobotwórczych, Wytwarzając na jej powierzchni tzw. kwaśny płaszcz ochronny.

Objawy chorób gruczołów potowych

– Silne pocenie się całego ciała lub miejscowe (hyperhydrosis).

– Zmniejszone wydzielanie potu, także podczas wykonywania pracy fizycznej (hypohydrosis)

– Brak wydzielania potu (anhydrosis).

– Rozgrzanie ciała.

– Ropnie, zwłaszcza pod pachami.

– Pęcherzyki wielkości prosa zamykające ujścia gruczołów potowych.

Jakie istnieją choroby gruczołów potowych?

(więcej…)

Kłucie w boku

Kłucie w boku jest to ból odczuwany po prawej lub lewej stronie, w dolnej lub górnej części tułowia.

Kłucie w boku przyczyny

Przyczyną kłucia w boku w górnej części tułowia są zazwyczaj dolegliwości związane z sercem, żebrami lub płucami. W przypadku chorób serca ból występuje najczęściej po lewej stronie. Schorzenia odcinka piersiowego kręgosłupa również mogą powodować ból, który promieniuje na boku i jest odczuwany jako kłucie.

Kłucie w boku może także pochodzić od chorób narządów dolnej części tułowia. Są to przede wszystkim schorzenia nerek, pęcherzyka żółciowego, jelit, wątroby, śledziony i u kobiet jajników.

Choroby nerek

Już sama postać bólu pozwala stwierdzić, czy w grę wchodzić może kolka nerkowa. Charakterystyczny jest przy tym fakt, że ból nerki nie jest jednostajny, lecz stopniowo narasta i ustępuje promieniując w kierunku pachwiny. Przyczyną bólu nerek są zazwyczaj kamienie nerkowe, które blokują odpływ moczu. Źródłem dolegliwości nerkowych może być także skrzep powstały w wyniku silnego urazu mechanicznego np. uderzenia. Oprócz tego istnieje wiele schorzeń nerek, którym nie towarzyszy kolka, lecz tępy ból w boku. Do takich schorzeń należy zapalenie miedniczek nerkowych lub występujące rzadziej przewlekłe zapalenie nerek i gruźlica nerek. Wreszcie przyczyną bólu w okolicy nerkowej może być rak nerek.

Schorzenia kręgosłupa

Objawy zwyrodnieniowe kręgosłupa dotyczą najczęściej odcinka lędźwiowego, rzadziej piersiowego. Kłucie występuje wtedy, gdy dojdzie do ucisku na nerwy wychodzące z kanału kręgowego pomiędzy dwoma kręgami. Tego typu ból jest – wyraźniej niż w przypadkach chorób nerkowych – związany z ruchami ciała.

Choroby śledziony

Przy różnego rodzaju przewlekłych infekcjach oraz wielu postaciach raka, występuje objaw powiększania śledziony. Powiększona śledziona rozciąga torebkę śledzionową powodując tępy ból w boku, często promieniujący w kierunku lewego, dolnego podbrzusza.

Półpasiec

Półpasiec jest to ostre schorzenie wywołane przez wirus varicella – zoster. Chorobie towarzyszą silne nerwobóle i następujące po nich wykwity skórne w postaci pęcherzyków na rumieniowym podłożu. Nerwobóle mogą utrzymywać się przez wiele miesięcy, nawet po ustąpieniu objawów skórnych. Ból występuje w bardzo wyraźnie zlokalizowanym obszarze. (więcej…)