Zaburzenia przełyku

Bezgłos (afonia)

Głos jest jednym z najważniejszych instrumentów umożliwiających komunikację między ludźmi. Można mu więc przypisać wypełnianie jednej z podstawowych funkcji społecznych. Medyczna nazwa określająca osłabienie głosu to fonastenia, zaburzenia głosu to dysfonia, natomiast bezgłos to afonia. Przyczyną zaburzeń głosu jest przede wszystkim przeciążenie strun głosowych, zwłaszcza u osób wykonujących zawody absorbujące głos, na przykład u nauczycieli lub lektorów. U ludzi tych często występuje chrypka, wrażenie kuli w gardle, podrażnienie gardła i szorstki, ochrypły głos. Pacjent musi często chrząkać, a gardło szybko się męczy. Zaburzenia głosu mogą wystąpić również w przypadki nieprawidłowej, osłabionej pracy mięśni krtani, pojawiającej się przy ogólnym osłabieniu organizmu, na przykład w chorobach na tle przemiany materii lub niewydolności serca.

Przyczyną problemów z głosem może być także skurcz szpary głośni towarzyszący przy różnych chorobach dróg oddechowych, na przykład zapaleniu oskrzeli, krzywicy, dławcowi, a także przy schorzeniach natury psychicznej, takich jak depresja, stres lub stany nerwicowe. Zaburzenia głosu mogą również wystąpić przy zmianach lub zaburzeniach w gospodarce hormonalnej organizmu lub być związane ze zmianami nowotworowymi w obrębie krtani, w wyniku których często zachodzi konieczność całkowitego operacyjnego usunięcia całej krtani.

Bezgłos całkowity i trwały

Niektóre zaburzenia prowadzą do całkowitej utraty głosu (afonii) na pewien czas. Do przyczyn afonii należą procesy nowotworowe, porażenie strun głosowych lub stan skurczowy oraz zaburzenia czynnościowe, na przykład w sytuacjach konfliktowych lub pod wpływem bardzo silnego wzruszenia.

Kto może pomóc przy bezgłosie?

Poważne zaburzenia funkcji głosu lub jego trwała utrata mogą dotknąć osobę z każdej grupy wiekowej. U dzieci i młodzieży przyczyną bezgłosu są najczęściej zaburzenia natury psychicznej, natomiast u dorosłych przeważają schorzenia organiczne. W każdym przypadku bezgłosu lub częstego występowania poważnych zaburzeń głosu, należy bezzwłocznie udać się do lekarza.

Laryngolog

Lekarzem kompetentnym w leczeniu chorób gardła, nosa i uszu jest laryngolog. W przypadku zaburzeń głosu spróbuje on przede wszystkim określić ich przyczynę. Jeśli bezgłos, zaburzenia lub osłabienie głosu są uwarunkowane organicznie, wtedy zazwyczaj stosuje się metody operacyjne. W niektórych przypadkach laryngolog może skierować pacjenta do lekarza foniatry lub, gdy przyczyny zaburzeń mają charakter natury psychicznej, zaproponować wizytę u psychoterapeuty. (więcej…)

Uchyłki przełyku

Ściana przełyku składa się z błony śluzowej otoczonej tkanką mięśniową. Wyróżnia się uchyłki przełyku prawdziwe, które stanowią uwypuklenia całej ściany narządu ze wszystkimi warstwami, oraz uchyłki przełyku fałszywe, będące uwypukleniem tylko warstwy błony śluzowej.

Uchyłki przełyku niebezpieczne podczas snu

Rozróżnienie między uchyłkiem prawdziwym a fałszywym jest ważne tylko ze względu na mechanizm ich powstawania. Natomiast objawy towarzyszące obydwu rodzajom uchyłków są takie same. Przede wszystkim występuje wrażenie obecności ciała obcego w przełyku oraz dolegliwości podczas przełykania. Uchyłki mogą powstawać na trzech odcinkach przełyku. W około 50% przypadków uchyłki powstają w początkowym odcinku przełyku, pozostałe w odcinku środkowym i końcowym zaraz nad przeponą. Przyczyną powikłań są prawie wyłącznie uchyłki górnej części przełyku, gdyż tam może się zatrzymywać pokarm. Podczas leżenia lub schylania się, niestrawione resztki pokarmu mogą wpadać z powrotem do jamy ustnej. Jest to szczególnie niebezpieczne podczas snu, kiedy to drobiny pokarmu mogą się przedostawać do tchawicy i płuc i spowodować krztuszenie się i duszenie oraz zachłystowe zapalenie płuc. Sygnałem dla pacjenta, świadczącym o zatrzymywaniu się resztek pożywienia w uchyłkach, mogą być drobiny jedzenia znajdowane rano na pościeli.

Uchyłki przełyku objawy

– dolegliwości przy połykaniu.

– wrażenie obecności ciała obcego w gardle.

– wymiotowanie niestrawionymi resztkami pokarmu.

– nieprzyjemny zapach z ust.

– kaszel podczas jedzenia.

– zgaga.

Uchyłki przełyku przyczyny

W przypadku uchyłków górnego odcinka przełyku, pewną rolę odgrywają zaburzenia współpracy grup mięśni biorących udział w połykaniu. Uchyłek powstaje w związku ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrz przełyku, oddziałującym na niektóre miejsca osłabionej ściany. Inny jest mechanizm powstawania uchyłków środkowego odcinka przełyku. W tym przypadku przyczyną są zapalne zbliznowacenia w ścianie przełyku. Zbliznowacenia napinają ścianę przełyku i uwypuklają ją (uchyłek z pociągania). Uchyłki dolnego odcinka przełyku powstają po achalazji. Achalazja jest to częściowa lub całkowita niewydolność zwieracza dolnego odcinka przełyku. Z powodu niewydolności wpustu zaczyna się gromadzić pokarm, przełyk rozciąga się i powstają uchyłki. (więcej…)

Zapalenie krtani

Jest to stan zapalny powstały wskutek infekcji górnych dróg oddechowych lub przeciążenia strun głosowych podczas przebywania w zadymionych i suchych pomieszczeniach. Charakterystyczne objawy to chrypka lub całkowita utrata głosu. Pacjent ma wrażenie suchości, drapania, pieczenia lub łaskotania w gardle, co wywołuje kaszel. Jeśli takie symptomy wystąpią u dzieci, należy zbadać, czy chodzi o niegroźne raczej zapalenie strun głosowych, czy też o jedną z dwóch postaci zapalenia krtani: bakteryjne zapalenie nagłośni lub dławiec rzekomy. W obu przypadkach może w krótkim czasie dojść do duszności, a nawet uduszenia. Niezbędna jest więc szybka pomoc lekarska.

Zapalenie krtani przyczyny

Źródłem choroby jest infekcja wirusowa obszaru nosowo-gardłowego, atakująca również krtań.

Zapalenie krtani objawy

– Chrypka aż do utraty głosu.

– Uczucie pieczenia w gardle.

– Kaszel.

– Dławiec rzekomy: „szczekający kaszel”, gwiżdżący oddech, gorączka.

– Zapalenie nagłośni: wysoka gorączka, rozpulchnienie gardła, trudności z mówieniem, pobudzenie do wymiotów, czasem duszności.

Zapalenie krtani leczenie

Wirusowe zapalenie krtani ustępuje zazwyczaj po kilku dniach, pod warunkiem, że pacjent „oszczędza gardło”.

Co można zrobić samemu?

W przypadku zapalenia strun głosowych należy przebywać w pomieszczeniach o wilgotnym powietrzu. Ulgę przynoszą napary z rumianku oraz pite w dużej ilości ciepłe napoje. (więcej…)

Achalazja przełyku

Podczas odżywiania się pokarmy i napoje przechodzą przez przełyk z ust do żołądka. Odbywa się to za pomocą falowych ruchów mięśni przełyku (fala perystaltyczna), które występują w każdym normalnym organizmie. Są one sterowane przez wegetatywny układ nerwowy.

Jednak ta czynność przełyku może zostać zakłócona: rozkurczanie się dolnej części zwieracza przełyku na przyjęcie kęsa pokarmu nie następuje. Mięśnie gładkie przełyku nie są osłabione, natomiast komórki nerwowe odpowiedzialne za sterowanie nie działają tak jak powinny. Zwieracz przełyku przy przejściu do żołądka nie otrzymuje polecenia „otwórz się” i z tego powodu pokarm nie dociera do żołądka. Choroba ta nosi nazwę achalazji przełyku.

Jakie są przyczyny achalazji przełyku?

Przyczyny achalazji nie są jeszcze do końca wyjaśnione. Istnieje przypuszczenie, że powoduje ją uszkodzenie lub brak zwojów nerwowych mięśni przełyku. Wydaje się także, że przy powstaniu tego schorzenia pewną rolę odgrywają zakażenia, jak to ma miejsce w Ameryce Południowej, gdzie zaburzenia czynności przełyku wywołane są często zakażeniem pasożytniczym i występują nierzadko razem z innymi objawami.

Zaobserwowano także, że pojawia się ona w związku ze stresem psychicznym.

Objawy achalazji przełyku

– ucisk i bóle za mostkiem,

– trudności w przełykaniu,

– ulewanie nie strawionego pokarmu, także płynnego,

– nocne ataki kaszlu, ponieważ w pozycji leżącej jedzenie dostaje się do dróg oddechowych,

– utrata wagi i osłabienie.

Achalazja to bardzo rzadkie schorzenie. W Europie dochodzi do jednego nowego zachorowania na 100 tys. osób rocznie. Zagrożone są wszystkie grupy wiekowe od 25 do 65 lat.

Przebieg achalazji

W swej początkowej fazie achalazja objawia się trudnościami w przełykaniu i zwracaniem niestrawionego jedzenia. Stan chorego pogarsza się. Dochodzi do nocnych ataków kaszlu, ponieważ podczas leżenia jedzenie dostaje się do dróg oddechowych. Przyjmowanie pożywienia jest zakłócone, powoduje to utratę wagi i osłabienie. (więcej…)