× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
ubezpieczenie zdrowotne
Informacje

Co daje ubezpieczenie zdrowotne?

Zdrowie to bez powątpiewania najważniejsza rzecz, jaką mamy w życiu. Kiedy je albowiem tracimy, nie możemy już niczym innym się zająć. Wszystkie możliwości: nauki, rozwoju lub przyjemności z życia, są odstawione na bok. Zatem należałoby zatroszczyć się o to, aby było właściwie zabezpieczane. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej każdy mieszkaniec naszego kraju ma prawo do ochrony zdrowia.

Ubezpieczenie zdrowotne – co to jest?

W Polsce ubezpieczenie zdrowotne działa w dwóch głównych trybach. Jest to ubezpieczenie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób zabezpieczonych oraz indywidualne ubezpieczenie zdrowotne, jakie jest nieobowiązkowe. Po wykupieniu właściwej polisy zdrowotnej bądź profesjonalnego abonamentu medycznego osoba ubezpieczona może uzyskać z owego tytułu specjalne świadczenia lecznicze. We współzależności od wyselekcjonowanej możliwości na nieobowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne będzie Ci przysługiwało prawo do darmowych bądź częściowo refundowanych zabiegów oraz świadczeń leczniczych w pewnych instytucjach. O obszarze tych usług stanowią zapisy umowy ubezpieczeniowej.

Nieobowiązkowe ubezpieczenia medyczne

Do nieobowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego może przystąpić osoba, jaka nie ma obowiązkowego tytułu do owego ubezpieczenia i ma miejsce zakwaterowania na terytorium Polski, ani nie została zgłoszona do ubezpieczenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Nieobowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą być również otoczeni wolontariusze. Osoba, jaka zamierza podejść do nieobowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego musi zatwierdzić umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na czas nieokreślony.

Jak dołączyć do ubezpieczenia zdrowotnego?

Do ubezpieczenia zdrowotnego obowiązkowego zapisujemy się w czasie wpisywania do ubezpieczenia społecznego. Gdy pragniemy dołączyć do ubezpieczenia nieobowiązkowego, należy zgłosić się do najbliższego oddziału NFZ. W NFZ należy także pokazać dowód, potwierdzający własną autentyczność. Ponadto trzeba także będzie potwierdzić ostatni czas ubezpieczenia (np. potwierdzenie z ostatniej spółki, w jakiej pracowaliście, natomiast jakie zapewni, iż stawki lecznicze były opłacane). Osoba uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w trakcie zgłoszenia jej do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia dokonuje płatnik stawki, np. przełożony, uczelnia wyższa, szkoła, ośrodek pomocy społecznej, urzędy pracy, ZUS, KRUS. Tymczasem osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą, zgłasza się samodzielnie. Każda ubezpieczona osoba ma przymus zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego każdego członka rodziny.