× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
ubezpieczenie na życie
Informacje

Dlaczego warto ubezpieczyć swoje życie?

Każdy chciałby żyć długo w dobrym zdrowiu razem z najbliższymi, jednak nie zawsze jest to możliwe. Choroba, wypadek lub śmierć bliskiej osoby może przydarzyć się każdemu i warto odpowiednio wcześniej zadbać o zabezpieczenie na wypadek takich nieprzyjemnych zdarzeń. W tym celu na rynku usług ubezpieczeniowych powstał produkt, którego głównym zdaniem jest kompensata finansowa negatywnych skutków wypadków, chorób oraz utraty osób w bliskiej rodzinie. Ubezpieczenie na życie pomaga przetrwać ten trudny czas i pokryć nagłe wydatki w związku z losowymi zdarzeniami o negatywnych konsekwencjach.

Kompleksowa ochrona na całe życie

Życie bywa nieprzewidywalne, dlatego tak trudno jest wybrać zakres ubezpieczenia, aby zapewnić sobie spokój i pewność, że ochrona ubezpieczeniowa jest w pełni wystarczająca. Ubezpieczenie na życie obejmuje więc pakiet różnych ubezpieczeń, które zapewniają kompleksową ochronę przed następstwami najczęstszych zdarzeń losowych. Dzięki temu ubezpieczenie na życie pozwala sprostać oczekiwaniom osób w różnych sytuacjach życiowych i we właściwym momencie odpowiedzieć na ich potrzeby.

Zakres ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie może mieć różny zakres, w zależności od oferty ubezpieczeniowej oraz indywidualnej sytuacji klienta. Standardem na rynku usług ubezpieczeniowych jest jednak pakiet podstawowych ubezpieczeń m.in.:

  • Ubezpieczenie na wypadek poważnych chorób np.: nowotwór, cukrzyca;
  • Ubezpieczenie na wypadek zawału, udaru i innych nagłych poważnych chorób;
  • Pomoc medyczna po nieszczęśliwym wypadku;
  • Pomoc w przypadku czasowej niezdolności do pracy;
  • Pakiet assistance zapewniający specjalistyczną pomoc lekarską;
  • Zabezpieczenie na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej i wypłatę świadczenia dla osób uposażonych.

Składka ubezpieczenia na życie może kształtować się różnie, w zależności od sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony ubezpieczeniowej czy wieku i stanu zdrowia osoby, która chce zakupić polisę. Przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia na życie należy wziąć pod uwagę długi horyzont czasowy, ponieważ ubezpieczenie to dotyczy okresu kilkunastu, a w przypadku młodych osób kilkudziesięciu lat ochrony.

Zapewnij ochronę sobie i swojej rodzinie

Ubezpieczenie na życie zapewnia ochronę nie tylko osobie ubezpieczonej, ale także jej najbliższym. W wielu towarzystwach ubezpieczeniowych jest możliwość podpisania wspólnej polisy dla małżeństw z wzajemnym uposażeniem na wypadek śmierci jednego z partnerów. Dzięki temu nagła choroba czy wypadek nie rujnuje budżetu domowego. Spokój i bezpieczeństwo to nieocenione wartości, gdy nie wiadomo, co przyniesie jutro, dlatego tak ważne jest, by zadbać o dobre ubezpieczenie na życie.