Metody leczenia

Fotografie Kirlianowskie

Metoda fotograficznego zapisu koronowych wyładowań elektrycznych znajduje w nauce szerokie zastosowanie. Fotografie Kirlianowskie polegają na wykorzystaniu jej w postępowaniu diagnostycznym i innych badaniach medycznych. Metoda została wynaleziona przez rosyjskie małżeństwo Kirlian w 1938 roku. W metodzie tej wykorzystuje się fakt, że ludzkie ciało przewodzi prąd. Za pomocą specjalnego generatora wytwarza się prąd o napięciu 25 000 V i o wysokiej częstotliwości 100 000 Hz, który dla człowieka jest całkowicie bezpieczny.

Prąd przepływa przez ciało, po czym podobnie jak w czasie burzy, następuje wyładowanie po zetknięciu z materiałem przewodzącym prąd, w tym przypadku płytką pleksi. Wyładowania są rejestrowane na bardzo czułej kliszy fotograficznej., Na podstawie uzyskanego obrazu, lekarz może stwierdzić wystąpienie zaburzeń energetycznych organizmu i dokonać rozpoznania choroby.

Fotografie Kirlianowskie wykorzystuje się w diagnostyce przed i po zabiegach bioenergetycznych, reiki, oczyszczaniu aury. W ten sposób można też ocenić skuteczność stosowanych leków i fizjoterapii. Metoda ta nie jest wprawdzie uznawana przez medycynę tradycyjną, jednak doświadczonemu lekarzowi może dostarczyć wielu cennych informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Jak wykonuje się fotografie Kirlianowskie?

Do zapisu obrazu wykorzystuje się tzw. kamerę Kirlianowską. W rzeczywistości jest to cały zestaw składający się z generatora napięcia i aparatu z kliszą fotograficzną, przed którym umieszcza się mleczną płytę z pleksi. Mechanizm sterowany jest przez wyłącznik czasowy i urządzenie, które mierzy siłę wyładowań elektrycznych. Prąd doprowadza się do ciała pacjenta za pośrednictwem elektrody przypominającej mankiet. Pacjent musi przycisnąć dłoń do płyty, rozstawiając palce pod kątem 30-45 (stopni) nbjhvv. Jeżeli fotografuje się stopy, trzeba zwrócić baczną uwagę, żeby między stopą a płytką pleksi był dobry kontakt.

Podczas zdjęć pacjent i osoba wykonująca badanie muszą stać na izolującej macie gumowej. W żadnym wypadku pacjent nie może dotykać materiałów będących przewodnikami prądu. W przeciwnym razie jakość zdjęć będzie niezadowalająca. Poza tym, na skutek działania prądu, chociaż bardzo słabego , osoby wrażliwe mogą nieco ucierpieć.

Kto wykonuje fotografie Kirlianowskie?

Osobami, które mogą wykonywać fotografie Kirlianowskie dla potwierdzenia diagnozy, czy skontrolowania efektów leczenia, są lekarze i niektórzy terapeuci. Obecnie metoda ta jest bardzo mało rozpowszechniona.

Co można stwierdzić na podstawie fotografii Kirlianowskich?

W wyniku badanie powstają tak zwane obrazy koronowe. Są to zarejestrowane na kliszy obrazy koronowych wyładowań elektrycznych, które pojawiają się na krawędziach przedmiotów w postaci świetlistych obwódek. Terapeuta lub lekarz ocenia formę, wielkość, intensywność, symetrię, rozkład i inne cechy obrazków koronowych. Na tej podstawie może wnioskować o stanie bioenergetycznym poszczególnych narządów i całego organizmu.

Obraz koronowy uznaje się  za odzwierciedlenie dwunastu najważniejszych meridianów, czyli dróg energetycznych człowieka. Dlatego na jego podstawie ocenia się nie tylko stan fizyczny, ale także psychiczny, jak również wielkie zachwianie skłonności genetyczne. Już niewielkie zachwianie równowagi bioenergetycznej jest widoczne na fotografii kirlianowskiej. Dlatego wiele zaburzeń może zostać rozpoznanych zanim pojawią się objawy chorobowe.

Trzy rodzaje promieniowania

Na obrazach koronowych można rozpoznać trzy rodzaje promieniowania, mianowicie toksyczne, wewnątrzwydzielnicze i degeneracyjne:

Na podstawie obserwacji promieniowanie wewnątrzwydzielniczego można stwierdzić, czy w organizmie występują zaburzenia funkcjonowania narządów wewnętrznych.

Promieniowanie toksyczne pojawia się, jeżeli chory cierpi na stany zapalne lub nastąpiło zakażenie szkodliwymi substancjami.

Jeżeli pojawia się promieniowanie degeneracyjne, oznacza to, że doszło do obumarcia tkanki.

Sprawdzenie efektów terapii

Niekiedy stosuje się fotografie Kirlianowskie, aby ocenić efekty leczenia różnych chorób, szczególnie takich, które wymagają długotrwałej terapii. Na podstawie zmian rejestrowanych na fotografiach można ocenić ogólny stan pacjenta na różnych etapach leczenia i skuteczność stosowanych środków farmakologicznych lub homeopatycznych.

Dodaj komentarz