× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
import leków
Leki

Import leków- co warto o nim wiedzieć?

Import leków zza granicy nazywany jest również często importem równoległym. Każdy dystrybutor czy importer, musi jednak uzyskać stosowane pozwolenia. Jak wiadomo, leki, czy też wszelkie, inne wyroby medyczne to produkty traktowane na specjalnych zasadach. Mają one niejednokrotnie ratować życie i zdrowie pacjentów, a co za tym idzie, muszą jednocześnie być importowane w odpowiedni sposób, z zachowaniem najwyższych standardów. Jednocześnie sam import leków nie kończy się z momentem, w którym trafiają one do rodzimego dystrybutora. Muszą one bowiem zostać odpowiednio przepakowane i dostarczone lokalnym odbiorcom. Na czym więc polega cały proces?

Import leków i uzyskanie stosownego pozwolenia

Import leków  zza granicy to niezwykle rozwinięta gałąź działalności, która zalicza się do przemysłu medycznego. Nie jest bowiem tajemnicą, że nasz kraj nie ma możliwości samodzielnego produkowania niektórych medykamentów, a pacjenci i tak ich potrzebują. Wówczas jedyną możliwości staje się ich zaimportowanie, czyli sprowadzenie od zagranicznego producenta. Wyroby medyczne to produkty o zaostrzonych standardach, wiec na ich import konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia. Wobec tego importer musi złożyć wniosek, który będzie rozpatrzony przez Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych. W przypadku kiedy wniosek ten zostanie zatwierdzony, importer zostanie o tym szybko powiadomiony i będzie mógł rozpocząć importowanie środków medycznych zza granicy.

Przepakowanie leków- na czym ono polega?

Przepakowania produktów leczniczych to jedna i nieodłączna część importu leków. Dlaczego? Otóż podczas procesu przepakowania, do zagranicznych wyrobów medycznych dołączana jest, chociażby ulotka w języku polskim, a także dostarczane są etykiety w rodzimym języku na opakowania. Musi również zostać zmieniona cała treść oznakowania. Bez względu na to, czy zostanie to wykonane przez etykietę, czy przez fizyczną zmianę opakowania, treści na nich zawarte muszą być zgodne z tym, co zostało zawarte w treści oryginalnej.

Kto zajmuje się importem i przepakowaniem wyrobów medycznych?

W naszym kraju importem i przepakowaniem produktów leczniczych zajmują się wyspecjalizowane firmy. Posiadają one szereg pozwoleń i prowadzą swoją działalność z uwzględnieniem najwyższych standardów. To właśnie od nich produkty zza granicy, opatrzone ulotkami i opakowaniami w rodzimym języku, trafiają do dystrybutorów na rynku lokalnym, a następnie do pacjentów i kupców.