× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Jak działa recepta online?
Leki

Jak działa recepta online?

8 stycznia 2020 roku to przełomowa data w historii ochrony zdrowia w Polsce. Właśnie tego dnia wprowadzony został obowiązek stosowania i wystawania recept elektronicznych we wszystkich gabinetach lekarskich i placówkach medycznych w kraju. W ten sposób recepty online wyparły istniejące na rynku od kilkudziesięciu lat recepty papierowe, wypełniane przez lekarzy. Zmiany te były długo wyczekiwane, zarówno przez pacjentów, jak i samych lekarzy. Dzięki cyfrowej postaci recept, wypisywanych na komputerze, znacząco skrócił się czas potrzebny na dopełnienie formalności związanych z wizytą i leczeniem pacjentów. Ponadto zdecydowanie zmniejszyła się także liczba pomyłek i błędów, które były codziennością przy ręcznie wypisywanych receptach. Elektroniczne recepty są wystawiane w specjalnych programach, które weryfikują prawidłowość wypełnienia. Nie ma zatem ryzyka, że kupując leki w dowolnej aptece, farmaceuta stwierdzi, że recepta jest niekompletna lub błędnie wystawiona i nie wyda nam leku. E-recepta przed jej zapisaniem jest walidowana, dając pewność, że będzie ją można zrealizować. W przypadku tradycyjnej recepty papierowej takiej gwarancji nie mieliśmy.

Skąd pobieramy recepty online?

Jeżeli do tej pory nie miałeś okazji skorzystać z e recepty, tylko korzystałeś przed laty z papierowej recepty, możesz się zastanawiać, jak w praktyce wygląda korzystanie z jej wersji cyfrowej. Otóż receptę online można otrzymać na kilka sposobów. Najważniejszym narzędziem do jej obsługi jest Internetowe Konto Pacjenta IKP.

E recpety na internetowym koncie pacjenta

Do IKP można zalogować się na kilka sposobów, między innymi przez system bankowości elektronicznej. Kiedy wejdziemy na swoje konto, ujrzymy tam kilka zakładek, takich jak recepty lub skierowania. W kategorii recepty znajdują się wszystkie wystawione dla nas recepty na leki, z podziałem na zrealizowane i niezrealizowanej. Każda e recepta ma swoje szczegóły, w które można wejść, jak również wydrukować ją na drukarce wraz z informacjami o dawkowaniu. W jaki natomiast sposób można taką receptę udostępnić farmaceucie w aptece, aby sprzedał nam przepisane leki?

Jak działa e recepta?

E recepty to zbiór zaszyfrowanych informacji, zawierających dane o pacjencie, przepisanych lekach i ich stosowaniu. Aby farmaceuta mógł sprawdzić dane na recepcie, trzeba udostępnić mu jej 4 cyfrowy kod oraz nasz PESEL. Dane te można podać na głos, zapisać na kartce lub co jest najbezpieczniejszą metodą, okazać anonimowy kod QR. Dzięki temu osoby stojące w kolejce nie usłyszą wymawianego przez nas na głos numeru PESEL. Ciekawy jest również sposób, w jaki jesteśmy informowani, że elektroniczna recepta została wystawiona.

  • Logowanie do internetowego konta pacjenta — możemy zalogować się do IKP i tam ujrzymy najświeższe informacje;
  • Wiadomość e-mail – jeśli w IKP zarejestrowaliśmy swój e-mail, w momencie wystawienia recepty, jej wersja w pliku PDF trafi na naszego maila;
  • Wiadomość SMS – o tym, że lekarz przepisał nam leki na receptę, dowiemy się także z wiadomości SMS, zawierającej 4-ro cyfrowy kod.

Zapytaliśmy w dowolnej aptece o opinie na temat e-recepty

Farmaceuci bardzo optymistycznie przyjęli fakt wystawiania recept w formie elektronicznej. W dużej mierze ograniczyło to problemy z błędami w receptach papierowych. Wskazują również na inną korzyść, jaką jest łatwość, z którą można dostać receptę. Teraz nie trzeba po nią umawiać się do lekarza POZ, ale można skorzystać z konsultacji telemedycznych, przeprowadzanych np. z lekarzami serwisu https://e-recepta.net/. Duży wybór lekarzy specjalistów pozwala szybko umówić konsultację i otrzymać receptę elektroniczną na potrzebne leki, bez długotrwałego czekania w kolejkach i kosztownych wizyt prywatnych.