× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
wariograf
Informacje

Jak wygląda badanie wariografem?

Wykrywacz kłamstw, znany jako wariograf to prawie stuletni wynalazek. W roku 1921 pierwszy profesjonalny model ujrzał światło dzienne. Twórcą był John Augustus Larson, lekarz i policjant mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Wariograf to urządzenie mierzące reakcje psychofizjologiczne zachodzące w ciele osoby badanej. Dziś określany mianem jednego z ważniejszych wynalazków XX wieku.

Krótko mówiąc, testy wariograficzne rejestrują szereg różnych reakcji organizmu, które można następnie wykorzystać do ustalenia, czy ktoś mówi prawdę. Badania przeprowadzane powinny być w wyspecjalizowanych placówkach, takich jak Instytut Badań Wariograficznych. Testy zwykle mierzą takie rzeczy, jak ciśnienie krwi, zmiany w oddychaniu osoby i pocenie się dłoni.

Przebieg badania poligraficznego

Poddany badaniu poligrafem nie odczuwa żadnego bólu z tym związanego. Nie ma także bezpośredniego wpływu na stan jego zdrowia. Nie należy przeprowadzać eksperymentu w niewielkich pomieszczeniach, żeby nie narazić nikogo na odczuwanie dyskomfortu. Pokój powinien być normalnych rozmiarów, aby osoba badana czuła się swobodnie. Pomieszczenie pozbawione jest wszystkich przedmiotów mogących wpłynąć na rozproszenie uwagi. W praktyce znajduje się w nim jedynie biurko, wykrywacz kłamstw, stół i dwa krzesła.

Nie wystarczy podłączyć badanego pod wykrywacz kłamstw, żeby określić jego prawdomówność. Badanie składa się z kilku części, do których osoba przeprowadzająca analizę musi się wcześniej przygotować. Każdy przypadek jest weryfikowany na wielu płaszczyznach. Muszą wystąpić wskazania dla przeprowadzenia całej procedury. Pracę z wariografem podejmuje się świadomie, ponieważ konieczna jest pisemna dobrowolna zgoda do przeprowadzenia takiej analizy.
Jeżeli przygotowanie i wstępna analiza dadzą zielone światło dla procedury, przystępuje się do wywiadu przedtestowego. Każda osoba poddana badaniu poligrafem musi zaakceptować wszystkie treści pytań, które zostaną zadane w kolejnym etapie.

Test właściwy

Do przeprowadzenia testu właściwego dochodzi po akceptacji poruszanych zagadnień. Jeżeli nie została wyrażona zgoda na którekolwiek z pytań, jest ono usuwane z przedmiotu badań. Ten etap jest poprzedzony testem demonstracyjnym, który pozwala na ustalenie reakcji na podstawowe pytania niezwiązane ze sprawą. Następnie osoba badająca zadaje kolejno pytania dotyczące przedmiotu sprawy.

Wywiad i analiza danych

Ostatnimi procedurami do wykonania są wywiad wykonany bezpośrednio po teście oraz analiza wyników testu. W tym momencie osoba badana wskazuje możliwą przypadkowość w swojej reakcji na pytanie. Uzyskane wyniki podczas badania interpretuje się i pozyskuje raport, który ma być czytelny i zrozumiały.