× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
ketonal
Leki

Ketonal Active jest dostępny w Polsce bez recepty

Ketonal to lek stosowany do łagodzenia bólu różnej etiologii. Kilka lat temu możliwy był do nabycia tylko na receptę. Na podstawie wprowadzonych w 2017 roku zmian Ketonal Active zawierający 50 mg ketoprofenu stał się lekiem ogólnodostępnym, czyli tzw. sprzedaży odręcznej.

Ketonal Active – co zawiera i do czego jest stosowany?

Ketonal Active to środek farmaceutyczny, którego substancją czynną jest ketoprofen (z łac. ketoprofenum) o wzorze sumarycznym C16H14O3, zbudowany z reszty benzofenonu i kwasu propionowego. Zalicza się go do grupy NLPZ, czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych, których działanie polega na hamowaniu cyklooksygenazy prostaglandynowej (COX). Ketoprofen sklasyfikowany został do NLPZ I generacji zwanych też klasycznymi, a dokładnie do grupy hamującej preferencyjnie COX-1.

 

Zawarty w Ketonal Active ketoprofen ma silne działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. W związku z tym po preparat można sięgnąć w przypadku pojawienia się różnego pochodzenia lekkich bądź umiarkowanych dolegliwości bólowych. Wskazany jest do stosowania w krótkotrwałym, objawowym leczeniu m.in.: nerwobólów, bolesnych miesiączek, bólów migrenowych, szeregu chorób reumatoidalnych i reumatycznych (np. reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, dny moczanowej).

Od kiedy Ketonal Active jest dostępny w Polsce bez recepty?

Jeszcze do niedawna Ketonal, w przeciwieństwie do innych NLPZ (m.in.: meloksykamu, ibuprofenu, naproksenu, diklofenaku, deksketoprofenu), można było nabyć wyłącznie na podstawie wystawionej przez lekarza recepty. 1.10.2017 roku zmieniona została kategoria dostępności omawianego środka farmaceutycznego. Z dotychczasowych klasyfikacji Rx lub Rp (lek wydawany z przepisu lekarza) przeniesiony został do OTC (produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza). Wcześniej zmiany takiej dokonano w wielu innych państwach europejskich, w tym we Francji, w Holandii, Finlandii, Słowacji, Estonii i we Włoszech.

Czy każdy lek zawierający ketoprofen można nabyć bez recepty?

Bez recepty możliwy jest do nabycia wyłącznie Ketonal Active 50 mg produkowany przez SANDOZ. To lek mający postać twardych kapsułek zawierających po 50 mg substancji czynnej (ketoprofenu). Dostępny jest w opakowaniach po 10 i 20 kapsułek.

Kto zadecydował, że Ketonal Active jest dostępny w Polsce bez recepty?

Decyzja odnosząca się do zmiany klasyfikacji farmaceutycznej Ketonalu została wydana przez Prezesa Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie. Dla osób szerzej zainteresowanych istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji o numerze UR/ZD/0696/17 z dnia 16.05.2017 roku.

Jakie kryteria musi spełnić lek, żeby był sprzedawany bez recepty?

Żeby Ketonal Active mógł być przyporządkowany do kategorii leków OTC, musiał spełnić określone kryteria. Aspekt ten regulowany jest prawnie przede wszystkim przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktów leczniczych do poszczególnych kategorii dostępności (Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1292). 

 

Zaznaczono, że lek:

  • nie jest przeznaczony do podawania pozajelitowego;
  • stosowany w prawidłowy sposób nie stanowi zagrożenia dla ludzkiego życia ani zdrowia;
  • w składzie ma dobrze poznaną substancję.

 

Ponadto istnieje znikome ryzyko jego nieprawidłowego użycia.

Czy Ketonal Active bez recepty to bezpieczny pomysł?

Ketonal Active, tak jak każdy inny lek dostępny na receptę lub bez niej, może wykazywać pewne działania niepożądane. Mając na uwadze bezpieczeństwo stosujących go osób, ograniczono zakres wskazań, czas zażywania (do maksymalnie 5 dni bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą) i zmniejszono rekomendowaną dobową dawkę (zalecana dawka dla dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia to 1 kapsułka 3 razy na dobę co 8 godzin). Na poziom bezpieczeństwa przyjmowania Ketonalu Active wpływa wcześniejsze dokładne zapoznanie się z dołączoną do niego ulotką, zwłaszcza z wiadomościami, kiedy lek nie powinien być stosowany, informacjami o środkach ostrożności i możliwych interakcjach z innymi farmaceutykami.