× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
test papp-a
Informacje

Kto i kiedy powinien zapisać się na test PAPP-A?

Test PAPP-A wykorzystywany jest w diagnostyce przedurodzeniowej. Dzięki niemu można sprawdzić, czy płód rozwija się prawidłowo. W przeciwieństwie do testów inwazyjnych PAPP-A jest testem przesiewowym (nieinwazyjnym), dzięki czemu jest bezpieczny zarówno dla kobiety, jak i dla jej nienarodzonego dziecka.

  1. Na czym polega test PAPP-A?
  2. Jakie choroby wykrywa test PAPP-A?
  3. Kiedy można wykonać test PAPP-A?

Poniżej znajdziesz informacje, dzięki którym dowiesz się, dlaczego warto wykonać test przesiewowy PAPP-A oraz kiedy należy go zrobić, aby zyskać pewność, że dziecko rozwija się w sposób prawidłowy.

Na czym polega test PAPP-A?

Popularnym określeniem testu prenatalnego PAPP-A jest test podwójny. Standardowo wykonuje się go dziesiątym tygodniu ciąży, jednak nie później niż po czternastym. Przyjęło się, że optymalne jest przeprowadzenie testu w jedenastym lub dwunastym tygodniu. Test nie jest skomplikowany i polega na pomiarze określonych parametrów biochemicznych, do czego wykorzystywana jest krew kobiety ciężarnej. Chodzi przede wszystkim o stężenie ciążowego białka osoczowego A. W przypadku prawidłowego rozwoju płodu poziom wspomnianych markerów nie będzie odbiegał od normy. Tym samym, jeżeli pojawią się jakieś odchylenia od normy, to najprawdopodobniej u płodu doszło do wystąpienia wad chromosomowych.

Jakie choroby wykrywa test PAPP-A?

Dodatkowo przy dokładnym ustaleniu stopnia zgodności stężenia markerów można z dużym prawdopodobieństwem wskazać, jaka wada genetyczna wystąpiła u dziecka. Dzięki temu, że test PAPP-A umożliwia obliczenie ryzyka wystąpienia wad chromosomowych, wykorzystuje się go do wykrywania takich wad jak zespół Downa, zespół Edwardsa oraz zespół Pataua. W przypadku zespołu Downa stężenie białka PAPP-A jest obniżone przy jednoczesnym podwyższeniu poziomu wolnej podjednostki β-hCG. Jeżeli natomiast chodzi o pozostałe wady, to poziomy obu stężeń są obniżone. Pamiętaj jednak, że nawet jeżeli podczas testu wyjdzie nieprawidłowy wynik, to nie należy wpadać w panikę. Zamiast tego należy jak najszybciej przeprowadzić test prenatalny typu inwazyjnego, który pozwoli ostatecznie potwierdzić wystąpienie wady. Wielu rodziców, którzy dzięki przeprowadzeniu testu dowiedzieli się o wadzie dziecka, przyznaje, że umożliwiło im to odpowiednie przygotowanie się, a dodatkowo ułatwiło zapewnienie urodzonemu dziecku odpowiednich warunków. Przeczytaj o badaniu na stronie: https://diag.pl/sklep/badania/papp-a-kryptor/, gdzie znajdziesz szczegółowy opis testu.

Kiedy można wykonać test PAPP-A?

Zdaniem wielu specjalistów test PAPP-A powinna przeprowadzić każda kobieta ciężarna. Najlepiej jest zapisać się na niego w 11 lub 12 tygodniu życia. Testy powinny wykonać przede wszystkim kobiety, które ukończyły 35. rok życia. Ze względu na późną ciążę, która ma wówczas miejsce, ryzyko wystąpienia trisomii jest wyższe niż u młodszych kobiet. Dodatkowymi przesłankami do przeprowadzenia badania mogą być potwierdzone zaburzenia genetyczne u poprzedniego dziecka lub wady występujące wśród członków najbliższej rodziny. Badanie możesz wykonać w popularnej sieci diagnostycznej, której placówki znajdziesz w większości polskich miast. Wystarczy, że na jej stronie wybierzesz miejscowość, a wyświetlą się najbliższe punkty, w których można wykonać test PAPP-A.

W przypadku wątpliwości pamiętaj, aby skontaktować się z lekarzem, który udzieli ci niezbędnych wyjaśnień i w razie potrzeby zaleci przeprowadzenie dodatkowych badań. Miej na uwadze, że w przypadku doboru badań oraz leków nic nie zastąpi rozmowy z doświadczonym specjalistą.