× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Leczenie uzależnień
Metody leczenia

Leczenie uzależnień z zastosowaniem metadonu, buprenorfiny i naltreksonu

Leczenie uzależnienia od opioidów czy alkoholu jest jednym z największych wyzwań w dziedzinie zdrowia. W ciągu ostatnich dekad opracowano wiele różnych terapii, które mają na celu zmniejszenie objawów odstawienia i zapobieganie nawrotom. Trzy najczęściej stosowane substancje w trakcie leczenia to metadon, buprenorfina i naltrekson. Każdy z tych leków działa nieco inaczej. Warto pamiętać, że bardzo ważny jest pełny proces psychoterapeutyczny i kompleksowe wsparcie medyczne lekarzy różnych specjalizacji, by pacjent nie popadał w inne uzależnienie. Dowiedz się, jak te specyfiki wpływają na walkę z uzależnieniami.

Metadon

Metadon jest syntetycznym opioidem, pochodną difenylopropylaminy. Nie należy mieszać go z innymi narkotykami lub alkoholem, wówczas może doprowadzić do niekorzystnych dla życia i zdrowia efektów ubocznych. Kontrolowane zażywanie przy ścisłej współpracy z lekarzem sprawia, że metadon może zastąpić inne opioidy w organizmie, zmniejszając objawy odstawienia i zapobiegając nawrotom uzależnienia między innymi od heroiny. Wówczas leczenie uzależnienia od opiatów czy twardych narkotyków przynosi lepsze efekty.  Metadon jest przyjmowany doustnie raz dziennie, co  stanowi długoterminową formę leczenia. Podawany jest w ośrodkach odwykowych pacjentom pod nadzorem lekarza. Przyjmowany w kontrolowanych dawkach pozwala zniwelować uczucie głodu narkotykowego. Dzięki temu można prowadzić normalne życie, pod warunkiem że równolegle do farmakoterapii pacjent będzie przechodził pogłębioną terapie uzależnienia. Należy zwrócić uwagę na to, iż problem uzależnienia od opiatów, heroiny oraz innych substancji jest bardzo złożony i wielowymiarowy, gdyż dotyka zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej. Właściwym rozwiązaniem dla osoby borykającej się z uzależnieniem jest leczenie lekomanii i narkomanii w formie terapii w ośrodku leczenia uzależnień, a następnie kontynuacja leczenia w poradni psychoterapii uzależnień.

Buprenorfina

Buprenorfina jest silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów. Łączy się z receptorami  opioidowymi i powoduje zahamowanie ich działania. Dzięki temu buprenorfina może zmniejszyć objawy odstawienia opioidów i zapobiec nawrotom uzależnienia. Wykazuje silniejsze działanie przeciwbólowe niż morfina, ale ma mniejszą zdolność do wywoływania euforii. Jedną z zalet buprenorfiny jest to, że jest mniej uzależniająca niż metadon. Najczęściej jest dostępna w postaci tabletek, plastrów i zastrzyków. To jedna z najczęściej stosowanych metod leczenia uzależnienia od opioidów. Oczywiście nie zastąpi terapii, dlatego konieczne jest regularne uczestniczenie w sesjach, które oferuje ośrodek leczenia uzależnień lub miejscowe centrum pomocy osobom uzależnionym.

Naltrekson                                          

Naltrekson jest antagonistą receptora opioidowego. Oznacza to, że blokuje on działanie opioidów i zapobiega uzależnieniu się od nich. Jest stosowany w terapii uzależnienia w postaci tabletek. Najczęściej stosuje się go u osób, które są uzależnione od opioidów oraz alkoholu. W pierwszym przypadku lek wspomaga terapię i podawany jest głównie w czasie detoksu. Z kolei przypadku uzależnienia od alkoholu zmniejsza potrzebę sięgnięcia po butelkę, a tym samym zmniejsza ryzyko nawrotu. Leki z tą substancją wpływają na sprawność psychofizyczną, dlatego nie zaleca się prowadzenia pojazdów czy obsługi maszyn w trakcie leczenia. Naltrekson jest często stosowany po odwyku, ponieważ zapobiega nawrotom uzależnienia. Podobnie jak w poprzednich przypadkach nie jest zamiennikiem terapii, a stanowi jedynie okresowe rozwiązanie, które należy odstawiać zgodnie z zaleceniami lekarza.

Wszystkie trzy metody leczenia uzależnienia od opioidów, heroiny i narkotyków mają nie tylko zalety, ale także efekty uboczne. Ostatecznie wybór metody leczenia uzależnienia zależy od indywidualnych potrzeb, preferencji pacjenta i głębokości uzależnienia, a decyzję podejmuje lekarz i zespół terapeutyczny. Warto pamiętać, że farmakoterapia w połączeniu z terapią uzależnień z certyfikowanym terapeutą pomaga osiągnąć najlepsze efekty i zbudować solidną podstawę do lepszego życia. Celem leczenia uzależnień jest całkowite zaprzestanie przyjmowania substancji odurzających, psychoaktywnych oraz substytucyjnych, jakimi są Metadon, Buprenorfina oraz inne, dzięki czemu można uniknąć wejścia w kolejne uzależnienie.