× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Informacje

Medycyna Pracy – czas na badania okresowe

Podjęcie jakiejkolwiek pracy wiąże się nie tylko z podstawowymi szkoleniami, ale również z badaniami, które mają na celu  zweryfikowanie i ochronę stanu zdrowia. Obowiązkiem pracodawcy jest zatem kierowanie na nie pracowników zarówno przez przystąpieniem do pracy jak i w czasie jej trwania. Warto również wspomnieć, że dopuszczenie do pełnienia obowiązków bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, które stwierdza brak przeciwwskazań, może mieć poważne konsekwencje.

Czym jest medycyna pracy?

Medycyna Pracy to specjalność lekarska, która bada wpływ środowiska pracy na pacjenta. Do zadań lekarzy specjalistów w tej dziedzinie należy również diagnoza, leczenie oraz profilaktyka chorób zawodowych. To właśnie oni zajmują się badaniami profilaktycznymi pracowników, zarówno przed podjęciem pracy, jak i w trakcie jej trwania. Przeprowadzają również badania uczniów, osób starających się o pozwolenie na broń, osób pracujących na morzu oraz kierowców. Spółka Lekarska w Warszawie gromadzi najlepszych lekarzy tej specjalności.

Zobacz, jak badania wykonuje specjalistyczna placówka lekarska

Badania lekarskie przed podjęciem pracy

Przed podjęciem pracy na danym stanowisku, pracodawca ma obowiązek skierowania każdego pracownika na badania lekarskie. Ich wykonania podejmuje się Spółka Lekarska – Medycyna Pracy odpowiednia dla miasta, w którym osoba podejmuje zatrudnienie. Wizyta u lekarza w tym przypadku potrwa do kilkunastu minut i będzie miała na celu przede wszystkim określenie, czy osoba jest w stanie podjąć pracę na danym stanowisku. Wiąże się to z przeprowadzeniem kilku niezbędnych badań, które uzależnione są od wspomnianego już stanowiska. Podczas wizyty, lekarz przeprowadza także wywiad dotyczący stanu zdrowia oraz środowiska przyszłej pracy. Na tej podstawie stwierdza się o wydaniu orzeczenia lub skierowaniu do lekarza innej specjalności, którego zadaniem będzie dalsza diagnoza. Dotyczy to między innymi sytuacji, kiedy pacjent będzie pracował przez większość czasu z komputerem a jego wzrok budzi zastrzeżenia. W takim przypadku konieczna będzie jeszcze wizyta u okulisty. Jeśli ten z kolei stwierdzi, że do pracy potrzebne będą okulary, pracodawca ma obowiązek pokryć część kosztów ich zakupu. Istotne jest, że dopiero komplet zaświadczeń od wszystkich wymaganych lekarzy upoważnia do podjęcia pracy.

Badania lekarskie w trakcie trwania pracy

W niektórych przypadkach pracownik jest zobowiązany do badań również w trakcie pracy. Są to tak zwane wizyty okresowe, na które kieruje się tuż przed upływem ważności poprzedniego zaświadczenia o zdolności do pracy. Okresowe badania przeprowadzane są zazwyczaj co 1-5 lat a ich częstotliwość zależy od charakteru stanowiska pracy. Na przykład osoby, które narażone są na duży hałas, powinny wykonywać badania laryngologiczne co rok. Natomiast nauczyciele powinni poddawać się badaniom foniatrycznym co pięć lat. Wizyta u lekarza medycyny pracy konieczna jest również wtedy, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Dotyczy to zarówno stanowiska, które zajmował on wcześniej, jak i nowego, które ma objąć dopiero po powrocie.