× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Nowotwory

Ostra białaczka szpikowa

Istotą ostrej białaczki szpikowej, podobnie jak w innych formach tej choroby, jest wzmożona produkcja białych krwinek, a dokładniej mówiąc jej prekursorów (mieloblastów, promielocytów). Podstawową cechą komórek białaczkowych jest ich niezdolność do dalszego dojrzewania i różnicowania się. Powoduje to, ze cały czas powstające komórki patologiczne gromadzą się w szpiku i krwi obwodowej i nie uzyskują normalnych funkcji obronnych, właściwych białym krwinkom.

Do objawów choroby należą najczęściej krwotoki z nosa lub pojawiające się na powierzchni skóry sine plamy. Pacjent jest  blady, ma gorączkę i często odczuwa bóle kości mięśni kończyn. Powoli traci on siły i staje się apatyczny.

Ostra białaczka szpikowa może wystąpić u osób w różnym wieku, najczęściej jednak pojawia się u ludzi stosunkowo młodych między 30. a 40. rokiem życia.

Przyczyny ostrej białaczki szpikowej

Czynniki wywołujące białaczkę mogą być różnej natury; bywają przekazywane genetycznie, ale także znajdują się w rakotwórczych substancjach, jak na przykład w benzolu. Przypuszcza się, że do grupy czynników wywołujących tę chorobę należą również niektóre wirusy.

Poza wymienionymi czynnikami, przyczyną białaczki może być także promieniowanie jonizujące (promienie radioaktywne oraz rentgenowskie) lub stosowane w chemioterapii leki (cystostatyki). Różne typy białaczki mogą pojawiać się również jako skutek leczenia innego rodzaju nowotworu.

Objawy ostrej białaczki szpikowej

– Krwawienia z nosa lub wylewy podskórne.

– Blada skóra.

– Gorączka.

– Niekiedy bolesne owrzodzenia w jamie ustnej lub zapalenie dziąseł.

– Czasem bóle kości i stawów.

Leczenie ostrej białaczki szpikowej

Podstawowym celem w leczeniu białaczki jest zlikwidowanie komórek nowotworowych, dzięki czemu proces tworzenia białych krwinek powraca do prawidłowe go stanu. Terapię przeprowadza się stosując odpowiednie leki, a także przeprowadzając iniekcje i wlewy. Niestety, zastosowanie chemioterapii niesie ze sobą poważne ryzyko, ale daje również szansę na wyleczenie, natomiast białaczka nie leczona, zawsze kończy się śmiercią.

Poza właściwym leczeniem białaczki podejmuje się także inne środki jako leczenie wspomagające, np. podaje się choremu antybiotyki lub środki przeciwgrzybicze, przeprowadza się też przetaczanie krwi.

Odpowiednie środki i metody stosuje się zależnie od indywidualnej reakcji pacjenta. Niekiedy możliwa jest nawet późniejsza transplantacja szpiku kostnego.

Czy można coś zrobić samemu?

Nie można samodzielnie wyleczyć się z białaczki.

Kiedy należy zgłosić się do lekarza?

Widoczna wzmożona skłonność do krwawień, duża liczba sinych wylewów podskórnych, nieuzasadniona bladość skóry i gorączka są wystarczającymi powodami do zasięgnięcia porady lekarskiej, szczególnie, jeżeli wymienione objawy występują jednocześnie.

Co zrobi lekarz?

Lekarz zleci przede wszystkim wykonanie dokładnych badań krwi, na podstawie których będzie można już stwierdzić białaczkę. Mimo to, konieczne jest również badanie szpiku kostnego, aby można było dokładnie zdiagnozować typ choroby.

Leczenie odbywa się w szpitalu. Jest ono długotrwałe, ale tylko tam są zapewnione warunki do transfuzji krwi (szybki dostęp do banku krwi), kontrolowanie obrazu krwi i szpiku oraz właściwe stosowanie kombinacji leków. Po ustąpieniu objawów możliwe jest leczenie ambulatoryjne.

Przebieg choroby

Czasem białaczka zaczyna rozwijać się powoli. Chory z niewyjaśnionych przyczyn słabnie, staje się apatyczny i blady. Po zdiagnozowaniu choroby, powinno się jak najszybciej rozpocząć etap leczenia szpitalnego.

W pierwszej fazie leczenia, po podaniu leków, pacjent na ogół czuje się gorzej, niż przed rozpoczęciem terapii, ponieważ pod wpływem środków chemicznych ilość szpiku kostnego zmniejsza się. jednak po upływie tygodnia szpik zaczyna regenerować się, a mniej więcej polowy pacjentów produkcja białych krwinek wraca do normy.

Czy ostra białaczka szpikowa jest niebezpieczna?

Podobnie jak inne typy białaczki, również i ta omawiana powyżej stanowi zagrożenie dla życia pacjenta. Nie leczona prowadzi zaledwie w ciągu paru tygodni lub miesięcy do zgonu. Niestety, często leczenie powoduje tylko przedłużenie życia, ale zdarzają się też przypadki, że pacjenci po zakończeniu terapii żyją długie lata bez nawrotów choroby.

WAŻNE

Objawy ostrej białaczki szpikowej nie różnią się zasadniczo od symptomów białaczki limfatycznej. Jednak leczenie jest zupełnie inne. Dlatego przed rozpoczęciem terapii, na podstawie badania szpiku kostnego, ustala się typ białaczki występującej w danym przypadku.