× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Gdzie szukać pomocy

Padaczka – gdzie szukać pomocy?

Padaczka, zwana również epilepsją, to choroba objawiająca się nagłymi napadami drgawek, utratą przytomności i toczeniem piany z ust. Ten zespół objawów występuje w wyniku nadmiernego wyładowania komórek nerwowych. Padaczka nie jest chorobą psychiczną. Przyczyną padaczki mogą być choroby na tle zaburzeń przemiany materii, zaburzeń hormonalnych lub centralnego układu nerwowego oraz choroby i urazy mózgu. W większości przypadków (70%) nie można rozpoznać właściwej przyczyny choroby i określa się ją jako padaczkę samoistną. Epilepsję leczy się farmakologicznie lub, jeśli jej powodem są nowotwory albo krwiaki, operacyjnie. Celem leczenia jest wyeliminowanie źródła ataków lub przynajmniej ich złagodzenie. Padaczka jest chorą, która może wystąpić u każdego, w każdym wieku (chociaż częściej u dzieci) i dotyczy około 1% populacji. Pojedyncze ataki, nie klasyfikujące się jeszcze jako choroba, występują o wiele częściej. Nie są znane metody zapobiegania tej chorobie.

Objawy padaczki, epilepsji

  • Utrata przytomności
  • „Sztywno” utkwione spojrzenie
  • Niebieskawy odcień skóry
  • Zatrzymanie oddychania
  • Odchylenie głowy do tyłu
  • Toczenie piany z ust
  • Odgłosy przypominające chrapanie
  • Nietrzymanie moczu
  • Napięcie mięśni
  • Po ataku – zmęczenie i podrażnienie

Ważne
osoby cierpiące z powodu ataków padaczki mają często kłopoty z asymilacją w szkole, rodzinie i pracy zawodowej. Proces ich resocjalizacji wymaga poznania specyfiki choroby, jej przebiegu, objawów, możliwości leczenia i rehabilitacji oraz wpływu na psychikę chorego. Istnieją specjalne organizacje zajmujące się pomocą chorym na epilepsję. Można tam uzyskać poradę nie tylko w przypadku własnej choroby, ale również nabyć umiejętności postępowania z chorym należącym do rodziny lb grona przyjaciół.

Dlaczego tak ważna jest wiedza na temat padaczki?

Brak informacji n temat padaczki, sposobów jej leczenia oraz postępowania w przypadku ataku jest ogromnym utrudnieniem dla chorych i stanowi przeszkodę w procesie ich integracji zawodowej i społecznej. Wciąż jeszcze funkcjonuje wyobrażenie epilepsji jako choroby umysłowej. Takie podejście wprawia, że epileptycy zamykają się w kręgu swojej choroby i nie wykorzystują szans na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Z tych względów bardzo potrzebne jest dostarczanie społeczeństwu informacji o padaczce, przyczynach i sposobach jej leczenia. Ważne jest również wskazywanie na trudności, z jakimi często spotykają się zarówno sami chorzy, jak i ich najbliżsi. Chory na padaczkę, mimo że może prowadzić normalny tryb życia, jest bowiem obłożony mnóstwem zakazów i nakazów, które dotyczą zarówno diety, jak i pewnych form spędzania czasu itp. Chory nie może także pracować w niebezpiecznych warunkach, prowadzić samochodu, pływać bez opieki czy wspinać się. Aktywność psychoruchowa jest jednak wskazana.

Kto może pomóc?

Po postawieniu diagnozy lekarz udzieli pacjentowi oraz opiekunowi wskazówek na temat choroby oraz sposobu postępowania w razie ataku. W ciężkich przypadkach można skorzystać z pomocy specjalnych organizacji zajmujących się pacjentami cierpiącymi z powodu epilepsji.

Pomoc dla epileptyków

Zarówno samo chorzy, jak i ich najbliżsi mogą skorzystać z porad organizacji, których celem jest pomoc epileptykom, doskonalenie lekarzy oraz dokształcanie specjalistów zajmujących się rehabilitacją pacjentów z epilepsją. Ponieważ problem „wstydliwości” choroby nie dotyczy tylko naszego kraju, zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i Międzynarodowa Liga Przeciwpadaczkowa prowadzą kampanie na rzecz pogłębiania wiedzy o tej chorobie w społeczeństwie.

Grupy samopomocy

Na terenie całej Polski organizowane są grupy oferujące pomoc dla chorych osób z otoczenia pacjenta. Celem tych organizacji jest również szerzenie wiedzy o epilepsji, pomoc w zerwaniu z izolacją oraz integracja chorych w społeczeństwie.

Organizacje i pomoc

Polskie Stowarzyszenie Ludzi cierpiących na Padaczkę

15-120 Białystok

Fabryczna 57

Tel. 85 675 44 20

www.padaczka.bialystok.pl

Polska Liga Antypadaczkowa (członek Ligi Międzynarodowej) oraz Fundacja Epileptologii na Rzecz Chorych z Padaczką zajmują się działalnością propagandową w społeczeństwie i wśród lekarzy, a także wspieraniem działalności wydawniczej.

Osobom chorym na padaczkę i mającym trudności ze znalezieniem pracy pomocy udziela wiele organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych. Informacje o nich można uzyskać przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

00-828 Warszawa

Jana Pawła II 13

Tel. 22 50 55 500

www.pfron.org.pl

Orientacyjne listy zawodów dostępnych dla epileptyków znajdują się w niektórych przychodniach.