× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Choroby serca

Pierwsza pomoc przy zawale serca

Pierwsza pomoc przy zawale

Osobie dotkniętej zawałem należy jak najszybciej podać lekarstwo uśmierzające ból, po czym niezwłocznie przewieźć do szpitala. W szpitalu, na oddziale intensywnej terapii zostaną natychmiast zastosowane środki mające na celu ratowanie życia.

Ważne przy zawale serca

W przypadku wystąpienia zawału należy działać bardzo szybko. Gdyby osoby z objawami zawału natychmiast zorientowały się, w jak poważnym stanie się znajdują i od razu wezwały pogotowie, liczba uratowanych pacjentów byłaby znacznie wyższa.

Kiedy należy wezwać lekarza?

W przypadku wystąpienia ostrego bólu w okolicach serca lub jakiegokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy natychmiast i bez wahania wezwać pogotowie ratunkowe – zawał to choroba bezpośrednio zagrażająca życiu.

Jakie kroki podejmie lekarz podczas zawału serca?

Lekarz przede wszystkim zaaplikuje lekarstwa uśmierzające ból w okolicach serca.  W razie uczucia strachu poda również środki uspokajające. W odróżnieniu od innych chorób serca, w przypadku zawału powinny zostać podane lekarstwa takie jak np. nitrogliceryna. Ważne jest jak najszybsze dostarczenie tlenu za pomocą maski tlenowej.

W przypadku zatrzymania akcji serca zastosowany zostanie masaż serca oraz sztuczne oddychanie. Po przybyciu na oddział intensywnej terapii, pacjent zostaje niezwłocznie podłączony do aparatury wyposażonej w monitor, który umożliwia stałą kontrolę rytmu pracy serca. Ewentualne zakłócenia rytmu pracy mięśnia sercowego muszą być niezwłocznie wyeliminowane.

W laboratorium krew pacjenta zostanie poddana badaniu na obecność enzymów, które są wydzielane przez uszkodzoną tkankę serca. Pozwala to ocenić stopień uszkodzenia serca. Kiedy minie stan ostry, zakrzep zostaje rozpuszczony za pomocą lekarstw lub usunięty w drodze zabiegu operacyjnego. Następnie czeka pacjenta kolejny nieodzowny element leczenia – rehabilitacja.