× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Choroby serca

Posocznica

Posocznica to infekcja bakteryjna rozprzestrzeniająca się drogami układu krwionośnego, postać najczęściej spotykana w zakażeniach gronkowcowych i paciorkowcowych, potocznie zwana w niektórych regionach Polski zakażeniem krwi. Z miejscowego ogniska zapalnego zarazki przedostają się do dróg limfatycznych oraz sąsiednich węzłów chłonnych. jeśli węzły chłonne nie unieszkodliwią bakterii, wówczas te trafiają do układu krwionośnego. Bakterie atakują poszczególne organy tworząc nowe ogniska zapalne np. w płucach, nerkach, sercu, szpiku kostnym oraz skórze. Ogniska te stają się źródłem wysiewu kolejnych porcji zarazków.

Bakterie mogą przedostać się bezpośrednio do krwi np. podczas operacji lub w wyniku skaleczenia. Posocznica jest chorobą śmiertelnie niebezpieczną.

Przyczyny posocznicy

Drobnoustroje wysiewają się do krwi z określonego ogniska zapalnego. Ryzyko wystąpienia posocznicy zwiększają wszystkie choroby, które osłabiają układ immunologiczny człowieka. Są to choroby zakaźne, alkoholizm, mnogie urazy, białaczka, zespół niedoboru przeciwciał, terapia cytostatyczna (zwalczanie raka). Niestety w większości przypadków do zakażenia dochodzi w szpitalach na salach intensywnej terapii. Tak jest w 75% zachorowań. Umieralność jest wysoka.

Objawy posocznicy

– Gorączka.

– Dreszcze.

– Powiększenie węzłów chłonnych.

– Czerwona pręga.

– Przyspieszony puls.

– Przyspieszony oddech.

Leczenie posocznicy

Podstawę rozpoznania posocznicy stanowi posiew krwi w celu określenia rodzaju bakterii. Pierwszym krokiem jest zastosowanie antybiotyków. Początkowo jest to swego rodzaju terapia “w ciemno”, gdyż dopiero po wykonaniu analiz, które trwają kilka dni, można zidentyfikować rodzaj bakterii i zastosować odpowiedni antybiotyk zwalczający konkretny typ bakterii. Czasem choremu przetacza się krew i osocze.

Kiedy należy udać się do lekarza?

Gdy w wyniku skaleczenia wywiąże się stan zapalny, ból staje się coraz bardziej dotkliwy, a skaleczone miejsce jakby pulsuje. Nie wolno zwlekać z wizytą u lekarza wówczas, gdy wyżej wymienionym objawom towarzyszy dodatkowo gorączka i dreszcze, pojawi się powiększenie węzłów chłonnych i charakterystyczna czerwona pręga.

Jak postąpi lekarz?

Skieruje pacjenta do szpitala, gdzie chory otrzyma antybiotyki (najczęściej dożylnie). W zależności od stanu chorego, czasami wymagane jest przetoczenie krwi, osocza i podanie kroplówki. Podaje się również środki obniżające gorączkę. Zainfekowane rany leczy się chirurgicznie.

Przebieg choroby

Miejscowy stan zapalny pogłębia się, pojawia się zaczerwienienie, obrzęk i ból. Zaczerwienione są również drogi limfatyczne, które widoczne są w postaci czerwonych, podskórnych pręg. Występuje obrzęk węzłów chłonnych, nieregularna gorączka, powyżej 38,5°C oraz dreszcze. Zwiększa się szybkość oddechu, rośnie puls. W niektórych przypadkach dochodzi do śmiertelnie niebezpiecznego stanu wstrząsu, upośledzenia funkcji nerek i układu krążenia. Jest więc to niezwykle groźna zagrażająca życiu, choroba.

Jak zapobiec posocznicy?

Rany, zwłaszcza miażdżone należy starannie dezynfekować. Nie wolno rozdrapywać wysypek, gojących się skaleczeń, ranek po ukąszeniu przez owada.

WAŻNE

Ognisko zapalne nie zawsze znajduje się na skórze. Mogą nim być również narządy wewnętrzne:

– Układ moczowo-płciowy (pęcherz moczowy, cewka moczowa, narządy płciowe) po zabiegach operacyjnych oraz przy chorobach zakaźnych.

– Drogi oddechowe oraz płuca po sztucznym oddychaniu z zastosowaniem respiratora.

– Układ pokarmowy po stanach zapalnych, pęknięciach (np. pęknięcie wyrostka robaczkowego) lub zabiegach operacyjnych.