× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Narządy płciowe

Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego

W normalnej sytuacji pęcherz płodowy otaczający dziecko pęka po zakończeniu pierwszej fazy porodu. W tym czasie rodząca ma już za sobą bóle prowadzące do stopniowego rozwarcia szyjki macicy. Wtedy błona pęka i zaczynają odchodzić wody płodowe. Pęknięcie pęcherza płodowego kończy etap otwierania kanału rodnego i stanowi początek właściwej fazy porodu. Zdarza się jednak, że przed wyznaczonym terminem porodu, pęcherz płodowy ulegnie rozerwaniu i wody płodowe zaczynają odchodzić. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo przedwczesnego porodu i zainfekowania organizmu nienarodzonego dziecka.

Objawy pęknięcia pęcherza płodowego

– odejście wód płodowych przez rozpoczęciem porodu

– bóle porodowe w ciągu następnych 24 godzin

Przyczyny przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego

Pęcherz płodowy może ulec uszkodzeniu na skutek uderzenia lub wstrząsu, choć to nie czynniki zewnętrzne są najczęstszą przyczyną takiej sytuacji. Odejście wód może być spowodowane chorobami przyszłej matki, ogólnym osłabieniem, nadmiernym dla kobiety fizycznym przeciążeniem albo nawet ciężkimi przeżyciami psychicznymi. Faktyczna przyczyna pęknięcia pęcherza jest jednak zazwyczaj bardzo trudna do ustalenia.

Jak postępować w przypadku pęknięcia pęcherza płodowego?

Na ogół po 24 godzinach od pęknięcia pęcherza płodowego występują bóle. Jeżeli problem pojawi się przed upływem 32 tygodnia ciąży, kobieta otrzymuje kroplówki ze środkami powstrzymującymi bóle, co ma zapobiec przedwczesnemu porodowi. Leczenie to jest przeprowadzane w szpitalu i wiążę się z kilkudniowym pobytem w klinice, do czasu, aż minie niebezpieczeństwo. Po 32 tygodniach dziecko osiąga taki stan w rozwoju, że przedwczesny, ale względnie bezpieczny dla niego poród jest możliwy.

Co można zrobić samemu?

Nie można nic samemu na to zaradzić.

Kiedy należy zgłosić się do lekarza?

Kiedy zaczynają odchodzić wody, trzeba natychmiast zawiadomić lekarza. Do czasu jego przybycia, kobieta powinna się położyć, w taki sposób by kości miednicy znajdowały się nieco wyżej. Należy przygotować, jeśli to możliwe wyjałowione podkłady z materiału np. świeżo uprasowane powłoczki. Jest to bardzo ważne, ponieważ wraz z odejściem wód płodowych kończy się naturalna ochrona dziecka przed niebezpiecznymi infekcjami. Przed upływem 32 tygodnia ciąży przyszła matka zazwyczaj zostaje skierowana na oddział patologii ciąży, gdzie znajduje się również oddział dla wcześniaków. Należy pamiętać, by podczas transportu zapewnić kobiecie wygodną pozycję leżącą.

Co zrobi lekarz?

Jeżeli ciąża jest jeszcze zbyt wczesna, lekarze zrobią wszystko by powstrzymać akcję porodową. Na ogół kobieta musi wtedy spędzić przynajmniej kilka dni w klinice, nie wstając z łóżka. Chorej podaje się we wlewie kroplanym środki powstrzymujące bóle, a lekarz w regularnych odstępach czasu bada akcję serca dziecka i kontroluje jego ruchy. Stan płodu sprawdzany jest również za pomocą badania ultradźwiękami. 37 tygodni ciąży wystarcza zazwyczaj dziecku do osiągnięcia takiego stanu rozwoju, że naprawdę ma duże szanse na przeżycie. Jeśli sytuacja tego wymaga, lekarze decydują się na rozpoczęcie porodu.

Przebieg przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego

Zupełnie nagle, przed ustalonym terminem porodu i wystąpieniem bólów porodowych, wody płodowe gwałtownie odchodzą lub zaczynają sączyć się małym strumieniem. Płyn jest przezroczysty i ma rzadką konsystencję, można go zatem pomylić z moczem lub śluzem. W ciągu następnych 24 godzin nadchodzą bóle porodowe i rozpoczyna się poród, nawet jeśli noworodek nie jest jeszcze zdolny do życia poza organizmem matki.

Czy przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego jest niebezpieczne?

Zawsze w takiej sytuacji zachodzi ryzyko, że dziecko przedwcześnie urodzone nie przeżyje, a jeżeli uda się je uratować, to tylko dzięki intensywnej opiece medycznej. Przy niekorzystnym ułożeniu płodu w macicy może dojść do wypadnięcia pępowiny, której części ułożą się przed rodzącym się właśnie dzieckiem. Na skutek tych komplikacji dziecko może umrzeć, ponieważ nie będzie miało zapewnionego dopływu tlenu.

Ważne

Z medycznego punktu widzenia, pęknięcie pęcherza może nawet okazać się pożądane. Jeżeli zachodzi konieczność rozpoczęcia porodu, pęcherz zostaje otwarty poprzez pochwę w taki sposób, by wody mogły powoli odpłynąć. Dokonuje się tego zabiegu, jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie lub, jeżeli poród musi nastąpić natychmiast z powodu innych wyjątkowo ważnych przyczyn.

3 odpowiedzi na “Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego

  1. czy jest możliwe podanie jakiś leków na przyspieszenie zasklepienia pęcharza płodowego 27 tydzień

    1. @Renata: Takie leki mogą być przepisane tylko przez specjalistę i to on jest w stanie ocenić czy przyspieszone leczenie jest konieczne.

  2. W 24tc odeszły mi wody i miałam skurcze. Lekarze podawali magnez oraz leki przyspieszające rozwój płuc u dziecka. W trzeciej dobie serce dziecka przestało bić i urodziłam martwą córeczkę. Czy podane objawy są wskazaniem do cięcia cesarskiego?

Dyskusja jest zamknięta.