× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Objawy chorobowe

Przewlekłe bóle brzucha

O przewlekłych bólach brzucha mówi się wówczas, gdy dolegliwości te utrzymują się długo lub tez wielokrotnie się powtarzają (nawracające bóle brzucha).

Przyczyną długotrwałych lub powracających bólów brzucha mogą być choroby narządów wewnętrznych, np. żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego, trzustki i pęcherzyka żółciowego.

Jednak u ponad połowy pacjentów cierpiących na przewlekłe bóle brzucha występują tzw. zaburzenia czynnościowe. Są to dolegliwości bez podłoża chorobowego i jakichkolwiek zmian narządowych.

Przyczyny przewlekłych bólów brzucha

To, jakie zaburzenia czynnościowe bądź organiczne są odpowiedzialne za długotrwałe bóle brzucha, musi stwierdzić lekarz. Najczęściej przyczyny zaburzeń są związane z następującymi narządami:

Jelito grube

Spośród dolegliwości o charakterze czynnościowych szczególnie częsty jest tzw. zespół drażliwego jelita, czyli zaburzenie funkcji jelita grubego. Choroba występuje pod wieloma nazwami. Czasami bywa określana jako spastyczne zapalenie okrężnicy. Nazwa ta nie odzwierciedla prawdziwych przyczyn schorzenia, które nie ma natury zapalnej. U podstaw zespołu drażliwego jelita grubego leżą zaburzenia kurczliwości nie tylko samego jelita grubego, ale też innych części przewodu pokarmowego.

Na zespół ten uskarżają się przede wszystkim kobiety od 25 do 50 lat. Objawia się on bólami skurczowymi, rozlanymi lub zlokalizowanymi w lewym lub prawym dole biodrowym, podżebrzach, podbrzuszu i lędźwiach. Chory cierpi też na występujące na przemian biegunki i zaparcia. Często pojawiają się masywne, bolesne wzdęcia. Ból zmniejsza się zazwyczaj po oddaniu stolca.

U większości pacjentów stwierdza się szczególne obciążenie psychiczne. Wielu z nich przez szereg lat nadużywało ponadto środków przeczyszczających. Zauważono też, że choroba jest pospolita w społeczeństwach wysoko rozwiniętych, ze względu na powszechne stosowane diety ubogo resztkowej, zawierającej mało włókien roślinnych. Typowy dla zespołu jelita drażliwego jest brak stwierdzalnych zmian chorobowych, z wyjątkiem jedynie zaburzenia wydzielania i motoryki jelita grubego.

Żołądek i dwunastnica

Innymi częstymi przyczynami przewlekłych bólów brzucha są schorzenia śluzówki żołądka i dwunastnicy. Ich stopień zaawansowania może być różny: od niewielkich zmian zapalnych po wrzody. Często występuje nadprodukcja soku żołądkowego z jednoczesnym niedoborem czynników ochronnych śluzówki.

Charakterystyczne dla wrzodów jest naprzemienne występowanie nasileń objawów i okresów bez objawowych, zależnie m.in. od pory roku. Stopniowo nasilający się ból lokalizuje się najczęściej w nadbrzuszu. Zanika on zazwyczaj po spożyciu posiłku. Z reguły nie towarzyszą mu nudności ani zmniejszony apetyt.

Pęcherzyk żółciowy

Odmiennie objawiają się choroby pęcherzyka żółciowego. Obserwuje się tu ścisły związek między wystąpieniem objawów a spożyciem określonych, zazwyczaj tłustych potraw. Jedzenie nie łagodzi, lecz zaostrza dolegliwości. Bólom tym często towarzyszą nudności.

Przyczyną dolegliwości są kamienie żółciowe, których powstanie może być uwarunkowane genetycznie lub spowodowane nieprawidłową dietą.

Leczenie przewlekłych bólów brzucha

W celu stwierdzenia przyczyny dolegliwości lekarz przeprowadzi szczegółowy wywiad i zleci badania dodatkowe.

Być może konieczne będzie badanie krwi, ultrasonografia albo obrazowanie żołądka lub jelita. Czasami można złagodzić dolegliwości zmieniając nawyki żywieniowe i rezygnując z kawy i nikotyny, zwłaszcza w przypadku wrzodów.

Jeśli dolegliwości wywołane są obciążeniami emocjonalnymi, jak w przypadku zespołu jelita drażliwego i wrzodu dwunastnicy, konieczna może być psychoterapia.

Ważne

Przewlekłe bóle brzucha wskazują najczęściej na następujące choroby:

– zapalenie śluzówki żołądka

– wrzód żołądka lub dwunastnicy

– schorzenia pęcherzyka żółciowego

– zespół jelita drażliwego

– schorzenia trzustki

Przewlekłe bóle brzucha to poważny objaw

Przewlekłych bólów brzucha nie należy lekceważyć. Mogą one być objawem groźnych chorób i mieć poważne następstwa. Zlekceważone, mogą doprowadzić do niebezpiecznych powikłań takich jak krwawienie lub przedziurawienie wrzodu.

Przyczyną bólów brzucha mogą też być zmiany nowotworowe. Niebezpieczeństwo wynika z tego, że objawy są nieswoiste, podobne do objawów innych, mniej poważnych chorób.

Ból brzucha jest często następstwem obciążeń psychicznych

Najczęstszą przyczyną bólów brzucha są tzw. zaburzenia czynnościowe. Wynikają one z obciążeń psychicznych. Takim obciążeniem może być po prostu stres, a jego skutkiem na przykład nerwica żołądka.