× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Układ oddechowy

Pylica płuc

Pylica płuc – choroba niegdyś mocno rozpowszechniona, jest niebezpieczna również w dzisiejszych czasach. Występuje głównie u osób, które z racji wykonywanego zawodu, są narażone na wdychanie kurzu i pyłów w miejscu pracy. Wdychany pył dostaje się bowiem do płuc, gdzie osadza się niszcząc niezwykle delikatną tkankę.

Pylica płuc przyczyny

W zależności od rodzaju wdychanego pyłu, można wyróżnić kilka postaci pylicy płuc. U górników na przykład wdychanie pyłu węglowego wywołuje tzw. pylicę węglową (łac. anthracosis), u pracowników przemysłu żelaznego, zwłaszcza u szlifierzy metali- tzw. pylicę rdzewną (łac. ferrosis). Wyjątkowo niebezpieczna jest krzemica płuc oraz pylica u osób zatrudnionych w kopalnictwie kruszcowym (rudnym), w przemyśle ceramicznym i porcelanowym. Występuje wówczas charakterystyczne szare zabarwienie płuc. Inne postaci pylicy płuc to azbestoza u osób mających do czynienia z azbestem, pylica tytoniowa u pracowników przemysłu tytoniowego oraz wiele innych postaci wywołanych działaniem wapna, mąki, drewna i filcu.

Pylica płuc objawy

– Kaszel z plwociną.

– Zapalenie oskrzeli.

– Duszności.

– Rozedma płuc.

– Osłabienie pracy serca.

Pylica płuc leczenie

Nie ma konkretnej metody leczenia poszczególnych postaci pylicy płuc. Chorym podaje się – tak jak przy zapaleniu oskrzeli- środki wykrztuśne, rozrzedzające śluz oraz pobudzające jego wydzielanie. W zaawansowanym stadium choroby może wystąpić osłabienie pracy serca i wtedy stosuje się odpowiednie leki. Pacjent powinien jak najdłużej przebywać na świeżym powietrzu. Z tym zaleceniem wiąże się zazwyczaj konieczność zmiany rodzaju wykonywanej pracy.

Co można zrobić samemu?

Pylicy płuc można i trzeba zapobiegać. Dotyczy to oczywiście osób, które są narażone na wdychanie różnego rodzaju pyłów. Osoby te powinny nosić specjalną maskę ochronną i używać jej zawsze w miejscu pracy, nawet gdy jest to uciążliwy sposób zapobiegania chorobie.

Kiedy należy się udać do lekarza?

Bezzwłocznie po wystąpieniu takich objawów jak kaszel, wykrztuśna plwocina lub duszności.

Jak postąpi lekarz?

Najpierw zleci wykonanie prześwietlenia płuc, którego wyniki wykażą obecność ewentualnych guzków i innych zmian. Jeśli u pacjenta występują objawy duszności, wtedy lekarz zbada również serce.

Przebieg pylicy płuc

Wdychanie pyłów jest przyczyną podrażnienia początkowo samych tylko oskrzeli. Później cząsteczki pyłów dostają się z pęcherzyków płucnych do dróg limfatycznych. Podrażnione pęcherzyki płucne sklejają się, co z kolei może doprowadzić do ropnego zapalenia błon śluzowych. Jeśli wdychany pył wykazuje działania chemiczne, wówczas mogą powstać nieodwracalne zbliznowacenia oraz chroniczne stany zapalne. Inne skutki pylicy to duszności, rozedma płuc oraz niewydolność serca.

Czy pylica płuc jest chorobą niebezpieczną?

Pylicę płuc można zaliczyć do chorób niebezpiecznych. Powoduje ona wzrost ryzyka gruźlicy, a w niektóre postaci pylicy mogą stać się zaczątkiem raka płuc.

Jak można zapobiec pylicy płuc?

Jak już wiadomo, ryzyko zachorowania na pylicę dotyczy głównie osób, które z racji wykonywanego zawodu, w miejscu swojej pracy są narażone na wdychanie niebezpiecznych pyłów. Z tego względu należy rygorystycznie przestrzegać przepisów BHP, zwrócić uwagę, a nawet samemu dopilnować, aby pracodawca podejmował odpowiednie działania zapobiegawcze. Podczas wszelkich prac związanych z kontaktem z substancjami pylistymi, należy bezwzględnie zakładać maskę ochronną.