× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
narkotyki
Informacje

Rodzaje narkotyków i ich działanie

Narkotyki są trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Na te kłopoty składają się poglądy społeczne, różnice kulturowe, czy też stany prawne. Podobna kwestia dotyczy oficjalnej definicji omawianego terminu. Według współczesnej wiedzy medycznej są nimi wszelkie substancje, których regularne przyjmowanie prowadzi do uzależnienia fizycznego. Policja z kolei dysponuje tak zwanym wyjaśnieniem sądowym, mówiącym o wszystkich związkach psychotropowych, które aktualnie są nielegalne na terenie państwa, stanu, bądź innego regionu.

Podział narkotyków

Podział narkotyków wprowadziła Światowa Organizacja Zdrowia, jednakże uwzględniał on jedynie główne grupy używek. Ta systematyka nie wyjaśnia sposobu działania na ludzki organizm. Nieznacznie zmodyfikowana analiza pozwala na wyróżnienie w grupie substancji, między innymi stymulantów (związki na bazie pierwotnej amfetaminy, efedryna ze stereoizomerami, metyloksantyny, nikotyna, kokaina), depresanty (opiody, benzdodiazepiny, barbiturany, alkohol etylowy, chloroform), psychodeliki (delirianty, dysocjanty, LSD, meskalina, MDA, DMT), czy też niespecyficznie działające na ustrój konopie indyjskie o składzie bogatym w tetrahydrokanabinole. Substancje psychoaktywne w organizmie wykrywane są przez testy na narkotyki.

Często w świadomości ludzi można przyjąć powierzchowną klasyfikację na narkotyki twarde i miękkie. Do pierwszego zbioru tradycyjnie zaliczamy heroinę, morfinę, a także inne psychoaktywne formy. Druga grupa obejmuje marihuanę, haszysz, grzyby halucynogenne. Społeczne mniemanie dystansuje alkohol w postaci piwa, wina, destylatów od innych używek, co stoi w sprzeczności z naukową wiedzą.

Czym są stymulanty?

Stymulanty są związkami, które działają na ośrodkowy układ nerwowy pobudzająco. Typowe skutki mogą obejmować na przykład zwiększoną czujność, świadomość, czuwanie, wytrzymałość, produktywność oraz motywację. Po zażyciu rośnie tętno i ciśnienie krwi oraz zmniejszone jest uczucie pragnienia, głodu, czy senności. Stosowanie długofalowe może spowodować, że organizm znacznie ograniczy produkcję naturalnych substancji chemicznych w organizmie, spełniających podobne funkcje. Dopóki ciało nie przywróci normalnego stanu, po odstawieniu użytkownik może poczuć się przygnębiony, ospały, zdezorientowany lub nieszczęśliwy.

Depresanty doprowadzają człowieka do stanu błogiego relaksu, uspokojenia, uśpienia bez uczucia lęku. W dużej dawce mogą powodować utratę świadomości lub nawet śmierć. Z kolei psychodeliki wywołują zmianę percepcji, sposobu myślenia oraz odczuwania emocji. Odbywa się to, w odróżnieniu od poprzednich typów, po za strefą świadomych zmysłów i bywa porównywane do stanu transu, hipnozy, bądź fazy snu REM.

Materiał przygotowany we współpracy z firmą Temptavit, oferującą testy na dopalacze i narkotyki.