Choroby skóry

Sinica

Co to jest sinica?

Sinica to sine lub sinofioletowe zabarwienie skóry. Pojawia się ono na paznokciach, wargach i na twarzy. W poważniejszych przypadkach sinica może objąć również skórę dłoni, stóp i małżowiny uszne. Sine zabarwienie powstaje na skutek zwiększonej ilości hemoglobiny (barwnika krwi) niepołączonej z tlenem. Utlenowana krew jest dostarczana z serca do poszczególnych narządów tętnicami. Dzięki dużej zawartości tlenu kolor jej jest żywoczerwony. W narządach tlen jest wymieniany na dwutlenek węgla, który przenoszony jest następnie z powrotem żyłami do serca i płuc. W przypadku, gdy W płucach kiwi nie zostanie dostarczona odpowiednia ilość tlenu, W poszczególnych narządach zostaje on szybko zużyty, zwiększy się ilość hemoglobiny utlenowanej i powstanie sinica. Inna przyczyna powstawania sinicy jest niedostateczne ukrwienie i zwolniony przepływ kiwi. Ta sytuacja również powoduje wzrost poziomu hemoglobiny niepołączonej z tlenem, a więc powstanie sinego zabarwienia kiwi. „Zużyta” krew ma siną barwę dopóty, dopóki w płucach hemoglobina nie połączy się ponownie z tlenem.

Za dużo dwutlenku węgla

Do zjawiska sinicy dochodzi wtedy, kiedy czerwona krew tętnic zawiera zbyt dużo dwutlenku węgla. Dzieje się tak, jeżeli wymiana gazów we krwi (dwutlenek węgla na tlen) jest zakłócana oraz w przypadku mieszania się krwi tętniczej i żylnej.

Jakie są przyczyny sinicy?

Sinica jest objawem towarzyszącym różnym schorzeniom.

Schorzenia serca

Bardzo często sinica wskazuje na schorzenie serca lub wrodzoną wadę serca, która prowadzi do „sinicy” (morbus caeruleus).

Schorzenia płuc

Sinica wskazuje także na schorzenia płuc, wpływające na zaburzenia procesu wymiany gazów.

Zaburzenia krążeniowe

Lżejsze formy sinicy pojawiają się także w przypadku zaburzeń krążeniowych. Dzieje się tak, jeżeli przepływ krwi jest wolniejszy, gromadzi się W niej coraz więcej dwutlenku węgla, a poziom hemoglobiny niezwiązanej z tlenem wzrasta.

Przekrwienie

W tym przypadku ilość czerwonych ciałek krwi staje się tak duża, że krew bardzo się zagęszcza i ma niebieskawe zabarwienie. Ta postać sinicy jest bardzo niebezpieczna. Następstwami przekrwienia mogą być: podwyższone ciśnienie krwi, zawroty głowy, zakrzepy i niewydolność serca.

Schorzenia naczyniowe

Często dochodzi do zaburzeń przepływu krwi W naczyniach krwionośnych. Powodem tego może być zwężenie tętnic i rozszerzenie żył, co wpływa na zakłócenie przepływu krwi. Zjawisko to ma najczęściej miejsce na rękach i nogach. Sinica pojawia się tutaj tylko W konkretnych sytuacjach, na przykład wystawienia ciała na zimno.

Szczególne schorzenie naczyniowe występujące razem z sinicą dotyka dziewczęta i młode kobiety. Na udach pojawiają się niewyraźne lub plamiste sine zabarwienia skóry. Schorzeniu temu towarzyszą często zaburzenia hormonalne i nadwaga.

Noworodki

Także u noworodków może wystąpić sinica. Dzieje się tak, ponieważ ich układ oddechowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Pęcherzyki płucne łatwo zapadają się, co powoduje niedostateczną wymianę gazową w płucach.

Choroba wysokościowa

Podczas dłuższego pobytu na dużej wysokości, powyżej 3000 m n.p.m., (na „rzadkim”, ubogim w tlen powietrzu) może dojść do sinicy. Ilość czerwonych ciałek we krwi Wzrasta. Stan ten określa się, jako poliglobulia. Ilość ciałek normalizuje się po powrocie do prawidłowego ciśnienia atmosferycznego.

„Niebieska krew”

Molekuła hemoglobiny może tworzyć maksymalnie 4 molekuły tlenu lub dwutlenku węgla. W idealnym przypadku następuje ich pełna wymian w płucach. Jeżeli wymiana ta jest niepełna, to może to doprowadzić do powstania sinego zabarwienia skóry (sinica).

WAŻNE

Każde sine zabarwienie skóry powinno być potraktowane poważnie, ponieważ jego przyczyną mogą być ciężkie choroby. Jeżeli wystąpi sinienie skóry, należy jak najszybciej udać się do lekarza. Stwierdzi on, jaka choroba wywołała sinienie, a także zaordynuje odpowiednie leczenie.

Jedna odpowiedź na temat “Sinica

Dodaj komentarz