Tag - achalazja

Zaburzenia połykania

Pokarm płynny oraz stały, który znajdzie się w jamie ustnej w czasie spożywania posiłku, jest z niej, za sprawą ruchów języka, przemieszczany do gardła. Kiedy dotknie on tylnej ściany gardła, wywołuje odruch połykania, który jest sterowany przez specjalny ośrodek połykania, umiejscowiony w rdzeniu przedłużonym.

Podczas połykania podniebienie unosi się i odsłania wejście do przełyku. Równocześnie nagłośnia uciska wejście do krtani i w efekcie uszczelnia je, uniemożliwiając dostanie się pokarmu do dróg oddechowych. Pokarm przesuwa się wiec do przełyku, który łączy gardło z żołądkiem.

Przełyk jest rurowatym narządem położonym między tchawicą a kręgosłupem. Jest on zwężony w trzech miejscach (tzw. przewężenia lub cieśnie przełyku). Górne przewężenie leży na wysokości chrząstki pierścieniowatej, środkowe nad łukiem aorty i sercem, a dolne na wysokości rozworu przełykowego przepony.

Transport spożywanego pokarmu przez przełyk odbywa się dzięki rytmicznym skurczom mięśniówki ściany przełyku.

Jakie są objawy zaburzeń połykania?

Zaburzenia połykania, zwane w medycynie dysfagią (słowo wywodzi się z greki), mogą być mniej lub bardziej dotkliwe oraz w różnym stopniu zaawansowane: poczynając od niewielkich problemów z połykaniem po całkowita niemożność przyjmowania pokarmów stałych, a w cięższych przypadkach nawet płynnych. Czasami połknięty pokarm cofa się do jamy ustnej i w ogóle nie jest w stanie przedostać się do żołądka.

Jakie są przyczyny zaburzeń połykania?         

Zaburzenia połykania mogą wynikać z nieprawidłowości zlokalizowanych w każdym miejscu na drodze pokarmu między gardłem a żołądkiem. Ich przyczyny mogą być różne – poczynając od chorób zakaźnych, przez schorzenia nerwów, mięśni i naczyń, aż po zagrażającego życiu raka przełyku.

Choroby zakaźne

Bolesny, zapalny obrzęk gardła bywa przyczyną zaburzeń połykania w przypadkach zachorowań na szkarlatynę, anginę, mononukleozę zakaźną i błonicę. Silny ból uniemożliwia wówczas połykanie, a tym samym jedzenie. Dlatego tez chorego cierpiącego na którąś z wymienionych chorób, w pierwszej kolejności próbuje się karmić pokarmem płynnym o niskiej temperaturze.

Podobne zaburzenia połykania pojawiają się również u osób zarażonych wścieklizną.

Nowotwory poza przełykiem

Guzy nowotworowe szyi i klatki piersiowej mogą uciskać przełyk i w ten sposób wywoływać zaburzenia połykania. Najczęściej guz taki równocześnie uciska tchawicę, stąd tez zaburzeniom połykania towarzyszą duszności.

Nowotwory przełyku

Łagodne nowotwory przełyku występują stosunkowo rzadko. Dużo częstszy jest nowotwór złośliwy przełyku, czyli rak tego narządu, atakujący przede wszystkim mężczyzn. Rak przełyku rozwija się najczęściej w miejscu jednego z naturalnych zwężeń. (więcej…)

Achalazja przełyku

Podczas odżywiania się pokarmy i napoje przechodzą przez przełyk z ust do żołądka. Odbywa się to za pomocą falowych ruchów mięśni przełyku (fala perystaltyczna), które występują w każdym normalnym organizmie. Są one sterowane przez wegetatywny układ nerwowy.

Jednak ta czynność przełyku może zostać zakłócona: rozkurczanie się dolnej części zwieracza przełyku na przyjęcie kęsa pokarmu nie następuje. Mięśnie gładkie przełyku nie są osłabione, natomiast komórki nerwowe odpowiedzialne za sterowanie nie działają tak jak powinny. Zwieracz przełyku przy przejściu do żołądka nie otrzymuje polecenia „otwórz się” i z tego powodu pokarm nie dociera do żołądka. Choroba ta nosi nazwę achalazji przełyku.

Jakie są przyczyny achalazji przełyku?

Przyczyny achalazji nie są jeszcze do końca wyjaśnione. Istnieje przypuszczenie, że powoduje ją uszkodzenie lub brak zwojów nerwowych mięśni przełyku. Wydaje się także, że przy powstaniu tego schorzenia pewną rolę odgrywają zakażenia, jak to ma miejsce w Ameryce Południowej, gdzie zaburzenia czynności przełyku wywołane są często zakażeniem pasożytniczym i występują nierzadko razem z innymi objawami.

Zaobserwowano także, że pojawia się ona w związku ze stresem psychicznym.

Objawy achalazji przełyku

– ucisk i bóle za mostkiem,

– trudności w przełykaniu,

– ulewanie nie strawionego pokarmu, także płynnego,

– nocne ataki kaszlu, ponieważ w pozycji leżącej jedzenie dostaje się do dróg oddechowych,

– utrata wagi i osłabienie.

Achalazja to bardzo rzadkie schorzenie. W Europie dochodzi do jednego nowego zachorowania na 100 tys. osób rocznie. Zagrożone są wszystkie grupy wiekowe od 25 do 65 lat.

Przebieg achalazji

W swej początkowej fazie achalazja objawia się trudnościami w przełykaniu i zwracaniem niestrawionego jedzenia. Stan chorego pogarsza się. Dochodzi do nocnych ataków kaszlu, ponieważ podczas leżenia jedzenie dostaje się do dróg oddechowych. Przyjmowanie pożywienia jest zakłócone, powoduje to utratę wagi i osłabienie. (więcej…)