Tag - atak

Padaczka u dzieci

Niezwykła pobudliwość systemu nerwowego może prowadzić u dzieci do napadów padaczkowych. Wyładowania elektryczne w mózgu wywołują napady drgawek, którym często towarzyszą zaburzenia świadomości. Ataki jednak mogą pozostawać niezauważalne. Im szybciej choroba zostanie rozpoznana, tym większe są szanse na ograniczenie skutków choroby, ponieważ przy każdym ataku ginie pewna ilość komórek mózgowych.

Pierwsze ataki mogą pojawić się między 3 a 8 miesiącem życia. U niemowląt napady mogą mieć postać nagłych skurczów, powodujących zgięcie się w pół, przypominające skłon. Rodzice niekiedy biorą ten objaw za atak kolki jelitowej. Może pojawić się skurcz mięśni twarzy, drżenie rąk i nóg.

Od 2 do 5 roku życia typowy jest syndrom Lennoxa. Dzieci nagle przewracają się zachowując pełną świadomość, zaraz jednak się podnoszą. Niekiedy upadek poprzedzają silne drgawki. Często między 7 a 12 rokiem życia dochodzi do krótkotrwałej utraty świadomości, najczęściej po porannym przebudzeniu się albo jeszcze przed południem. Dziecko najczęściej przez mniej niż jedną minutę jest nieobecne i nie reaguje na to, co się do niego mówi.

Z początkiem 14 roku życia pojawiają się tak zwane petit mal – napady podczas których dziecko całkowicie zachowuje świadomość albo jest lekko odurzone. Nagle podrzuca ono ramiona do góry i wzdryga się, tak jakby nagle się czegoś przestraszyło.

Unikać bodźców wyzwalających

Wyładowania w mózgu często następują po zadziałaniu określonego, ale trudnego do ustalenia bodźca. Rodzice powinni dokładnie obserwować dziecko, aby móc potem unikać sytuacji wywołujących napad. Najbardziej znane czynniki mogące wywołać atak to: zbyt mało lub nadmiar snu, nagłe, silne światło, np. fotograficznej lampy błyskowej, niekiedy także oglądanie telewizji, zwłaszcza w ciemnym pomieszczeniu. (więcej…)

Letarg (śmierć pozorna)

Pod pojęciem letargu, czyli śmierci pozornej, rozumie się głęboki, podobny do śpiączki sen, który jest następstwem upośledzenia pracy podstawowych dla życia narządów. Letarg  charakteryzuje się: utratą oddechu, a także pozornym zanikiem pracy serca i brakiem reakcji na bodźce. Letarg jest stanem poważnym, zagrażającym życiu.

Lekarz ma różne sposoby na odróżnienie letargu od prawdziwej śmierci. O niepewnych oznakach śmierci mówi się wtedy, kiedy ciało jest wyziębione i skóra blada, nie można wyczuć pulsu, ale oddech jest jeszcze wyczuwalny.

Objawy te występują również w przypadku rzeczywistej śmierci biologicznej. Jeżeli jednak na ciele pojawią się ponadto plamy opadowe, ciało jest sztywne (tzn. występuje tak zwane stężenie pośmiertne), a skóra także sztywnieje i przybiera żółtobrunatny kolor – mówi się wtedy o pewnych oznakach śmierci.

Przyczyny letargu

Letarg jest powodowany przez najróżniejsze czynniki:

Utrata krwi

W efekcie obfitego upływu krwi, może dojść do zahamowania normalnej pracy krwiobiegu, co objawia się zakłóceniami oddechu i pracy serca.

Apopleksja (udar mózgowy)

Uszkodzenie ośrodka oddechowego, np. na skutek apopleksji, może powodować objawy podobne do letargu.

Porażenie prądem

Jeżeli dana osoba ulegnie porażeniu prądem lub zostanie trafiona piorunem, pojawiają się groźne dla życia zaburzenia rytmu serca. Określa się je jako „migotanie komór”. Nie można wyczuć uderzeń tętna, w przeciągu kilku sekund ustaje oddech. Zarówno porażenie prądek jak i uderzenie pioruna prowadzi często do letargu.

Zatrucia

Typowe jest występowanie letargu jako następstwa zatruć: chloroformem, cyjanowodorem, środkami nasennymi, wilczymi jagodami.

Utonięcia

U topielców woda dostaje się do obszaru gardła co powoduje skurcz mięśni szyjnych. Oddech zamiera, a zaraz potem przestaje funkcjonować serce, które nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu.

Atak drgawkowy

Silne napady epileptyczne, a także drgawki innego rodzaju mogą spowodować stan letargu.

Narkotyki

Duże ilości alkoholu czy narkotyków takich jak haszysz i heroina powodują porażenie ośrodka oddechowego w mózgu. (więcej…)