Tag - drażliwe jelito

Problem z zaparciami

Prawidłowy rytm wypróżnień może u poszczególnych osób bardzo się różnić. Najczęściej większość osób oddaje stolec regularnie, jeden lub dwa razy dziennie, a zdarza się, ze nawet częściej. Niektóre jednak osoby miewają wypróżnienia zaledwie co dwa, trzy dni i nie powoduje to u nich żadnych dolegliwości.

O zaparciach (obstipatio) mówi się, gdy do defekacji dochodzi rzadziej niż zazwyczaj, wypróżnienie wymaga dużego wysiłku lub konieczne jest użycie środka przeczyszczającego, wydalony stolec jest twardy i pozostaje uczucie niepełnego wypróżnienia wyróżnia się następujące postaci zaparć:

– ostre zaparcia.

– przewlekłe zaparcia.

– przemijające zaparcia.

– zaparcia wywołane poszerzeniem jelita grubego.

Ostre zaparcia

O ostrym zaparciu mówi się, gdy nagle dojdzie do całkowitego braku wypróżnień. W przypadku osób, które dotychczas wypróżniały się bez problemów, należy myśleć raczej o mechanicznej przeszkodzie, która przez kilka godzin lub dni powoduje brak stolca. Czasami jest nią na przykład kamień żółciowy. Inna przyczyną nagłego braku stolca może być osłabienie ruchów robaczkowych (perystaltyki) jelit, co powoduje zahamowanie przesuwania się treści pokarmowej.

Najczęstszą przyczyną zwolnienia lub braku perystaltyki są inne ostre schorzenia jamy brzusznej, na przykład atak kolki żółciowej, ograniczone zapalenie otrzewnej oraz zapalenie uchyłków jelita grubego. Ostre zaparcia mogą być również następstwem urazu mózgu lub złamania kręgosłupa, gdy dojdzie do uszkodzenia nerwów odpowiedzialnych za prawidłowe oddawanie stolca.

Jeżeli zaparcie utrzymuje się dłużej, na przykład przez kilka tygodni, to przyczyną jest prawdopodobnie guz lub polip w jelicie grubym. Niekiedy miejscowe zmiany w odbycie, na przykład rozpadlina, mogą spowodować zmianę rytmu wypróżnień.

Zaparcia przewlekłe

Są one najczęstsza przyczyną wszystkich zaparć. U około 40% mężczyzn i 50% kobiet pojawiają się długotrwałe trudności z wypróżnieniem. Z tego aż 25% osób stale przyjmuje środki przeczyszczające.

Przy przewlekłych zaparciach stolec oddawany jest, co drugi lub trzeci dzień, czasami nawet rzadziej. Kał jest suchy i zbity, wydalenie twardego stolca wymaga bardzo dużego wysiłku. Pacjent ma ciągłe uczucie niepełnego wypróżnienia, co często powoduje osłabienie apetytu. Przewlekłe zaparcia są najczęściej wynikiem nieprawidłowej pracy jelit. Resztki pokarmowe pozostają zbyt długo w jelicie grubym, gdyż perystaltyka jest za słaba (postać atoniczna zaparcia). (więcej…)

Kłucie w boku

Kłucie w boku jest to ból odczuwany po prawej lub lewej stronie, w dolnej lub górnej części tułowia.

Kłucie w boku przyczyny

Przyczyną kłucia w boku w górnej części tułowia są zazwyczaj dolegliwości związane z sercem, żebrami lub płucami. W przypadku chorób serca ból występuje najczęściej po lewej stronie. Schorzenia odcinka piersiowego kręgosłupa również mogą powodować ból, który promieniuje na boku i jest odczuwany jako kłucie.

Kłucie w boku może także pochodzić od chorób narządów dolnej części tułowia. Są to przede wszystkim schorzenia nerek, pęcherzyka żółciowego, jelit, wątroby, śledziony i u kobiet jajników.

Choroby nerek

Już sama postać bólu pozwala stwierdzić, czy w grę wchodzić może kolka nerkowa. Charakterystyczny jest przy tym fakt, że ból nerki nie jest jednostajny, lecz stopniowo narasta i ustępuje promieniując w kierunku pachwiny. Przyczyną bólu nerek są zazwyczaj kamienie nerkowe, które blokują odpływ moczu. Źródłem dolegliwości nerkowych może być także skrzep powstały w wyniku silnego urazu mechanicznego np. uderzenia. Oprócz tego istnieje wiele schorzeń nerek, którym nie towarzyszy kolka, lecz tępy ból w boku. Do takich schorzeń należy zapalenie miedniczek nerkowych lub występujące rzadziej przewlekłe zapalenie nerek i gruźlica nerek. Wreszcie przyczyną bólu w okolicy nerkowej może być rak nerek.

Schorzenia kręgosłupa

Objawy zwyrodnieniowe kręgosłupa dotyczą najczęściej odcinka lędźwiowego, rzadziej piersiowego. Kłucie występuje wtedy, gdy dojdzie do ucisku na nerwy wychodzące z kanału kręgowego pomiędzy dwoma kręgami. Tego typu ból jest – wyraźniej niż w przypadkach chorób nerkowych – związany z ruchami ciała.

Choroby śledziony

Przy różnego rodzaju przewlekłych infekcjach oraz wielu postaciach raka, występuje objaw powiększania śledziony. Powiększona śledziona rozciąga torebkę śledzionową powodując tępy ból w boku, często promieniujący w kierunku lewego, dolnego podbrzusza.

Półpasiec

Półpasiec jest to ostre schorzenie wywołane przez wirus varicella – zoster. Chorobie towarzyszą silne nerwobóle i następujące po nich wykwity skórne w postaci pęcherzyków na rumieniowym podłożu. Nerwobóle mogą utrzymywać się przez wiele miesięcy, nawet po ustąpieniu objawów skórnych. Ból występuje w bardzo wyraźnie zlokalizowanym obszarze. (więcej…)