Tag - infekcja

Liszajec dziecięcy

Liszajec to choroba zakaźna skóry występująca głównie u dzieci. Jej charakterystycznym objawem są pęcherzyki wypełnione treścią surowiczo-ropną. Pęcherzyki bardzo szybko otwierają się, a na ich miejscu pojawiają się żółte strupki wydzielające ropną substancję, która zasycha na skórze. Chorobę wywołuj paciorkowce lub gronkowce, istnieje te odmiana mieszana paciorkowcowo-gronkowcowa.

Przyczyny liszajca

Liszajec jest chorobą silnie zakaźną, zwłaszcza w środowisku dziecięcym, powstającą w drodze infekcji bakteryjnej. Bakterie wnikają w skórę przez niewielkie ranki, skaleczenia i ukłucia owadów. Są również przenoszone przez kleszcze i roztocza. Liszajec może także powstać w następstwie innej infekcji, np. zapalenia ucha środkowego. Niekiedy pojawia się jako powikłanie innych chorób skóry, w których w następstwie świądu następuje uszkodzenie skóry.

Liszajec – objawy

Na zaczerwienionej skórze powstają pęcherzyki, które szybko pękają. Ich miejsce zajmują sączące, ropne krostki, które wkrótce przysychają, pozostawiając po sobie żółtawe, miękkie strupki.

Leczenie liszajca

W walce z liszajcem stosuje się maści bakteriobójcze oraz antybiotyk, który można nakładać w formie maści lub plastra bezpośrednio na skórę, albo przyjmować doustnie w postaci tabletek. W ciężkich przypadkach, kiedy zakażenie rozprzestrzenia się na całą skórę, a nie tylko na jej części odsłonięte, zastosowanie antybiotyku jest niezbędne. (więcej…)

Krwawienie z nosa

Nos jest narządem oddechowym i powonienia. Testuje wdychane powietrze pod względem zapachu, przede wszystkim jednak przygotowuje powietrze, które dostanie się do płuc. Powietrze jest filtrowane (na włoskach wyścielających błonę śluzową nosa zatrzymują się drobne zanieczyszczenia) i w razie potrzeby także ogrzewane i nawilżane.  W ogrzewaniu wdychanego powietrza bierze udział błona śluzowa nosa. Znajduje się w niej sieć naczyń krwionośnych. Mogą się one rozciągać lub kurczyć. Im bardziej nabrzmiewają, tym więcej oddają ciepła. W ten sposób przepływające przez nos powietrze ulega ogrzaniu, jego temperatura zostaje dostosowana do temperatury ciała.

Jakie są przyczyny krwawienia z nosa?

Istnieje bardzo wiele przyczyn krwawienia z nosa, począwszy od zupełnie niegroźnych chorób po bardzo poważne urazy. Skłonność do występowania krwawień z nosa może być również uwarunkowana cechami osobniczymi.

Podatność na urazy

Bogato unaczyniona błona śluzowa nosa jest wyjątkowo wrażliwa i podatna na urazy. Dotyczy to zwłaszcza tzw. miejsca Kiesselbacha (nazwa medyczna: locus Kiesselbachi), położonego z przodu, w okolicy chrzęstnej przegrody nosa. W tym miejscu naczynia krwionośne są bardzo słabo osłonięte i stosunkowo łatwo ulegają uszkodzeniu, co powoduje wystąpienie krwawienia na zewnątrz. Krwawienie to może być tak lekkie, że pozostanie niezauważalne lub na tyle silne, że krew będzie wypływać z otworów nosowych. Krew może także spływać do jamy gardła. Lekkie krwawienie może wówczas pozostać niezauważone, choć zazwyczaj czuje się mdły smak krwi.

Urazy mechaniczne

Najczęstszą przyczyną krwawienia z nosa stanowią urazy mechaniczne, zazwyczaj w wyniku uderzenia, którego efektem może być nawet złamanie kości nosowej.

Jedną z przyczyn jest także silne siąkanie nosem, na przykład przez osobę płaczącą lub zakatarzoną. Jednakże krwawienie tego typu nie jest groźne.

Krwawienie z nosa występujące u osoby rannej może wskazywać na złamanie podstawy czaszki, które wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej.

Wysiłek fizyczny

Do krwawienia z nosa może dochodzić także w wyniku dużego wysiłku fizycznego, zastoju krwi (powodem bywa nawet ciasny kołnierz koszuli) lub wahań ciśnienia atmosferycznego (m.in. w czasie podróży samolotem lub wędrówki w wysokich górach). (więcej…)

Wady dróg moczowych

Drogi moczowe biorą swój początek w miedniczkach nerkowych, a nich zakończenie stanowi cewka moczowa. Między tymi punktami znajdują się moczowody, które odprowadzają mocz z nerek do pęcherza, jak również sam pęcherz moczowy.

Wady moczowodów

Ponieważ moczowody wychodzą z kielichów nerkowych, wady ich budowy są ściśle związane z wadami nerek.

Jeżeli po którejś ze stron znajdzie się tak zwana podwójna miedniczka nerkowa, siłą rzeczy rozwinie się również trzeci, dodatkowy moczowód. Jeżeli z kolei brakuje jednej nerki, nie będzie również istniał drugi moczowód. Najczęściej równolegle z podwójną miedniczką nerkową w organizmie uwidacznia się tak zwany uchyłek moczowodu, tj. balonikowate wgłobienie moczowodów pęcherzu moczowym. Poza tym mogą występować zwężenia, ślepe uchyłki i wadliwe ujścia moczowodu, np. do cewki moczowej lub do pęcherzyka nasiennego.

Objawy wad dróg moczowych

– powtarzające się infekcje dróg moczowych

– bóle brzucha i okolicy lędźwiowej pleców

– gorączka

– zaburzenia rozwojowe

– zaburzenia oddawania moczu

Wady pęcherza moczowego

We wczesnych stadiach rozwoju człowieka zauważalne jest połączenie między pęcherzem a pępkiem. W przypadku nieprawidłowego wczesnego rozwoju tego przewodu, określanego w medycynie mianem „urchaus” (moczownik), może dojść do jego rozdęcia i wypełnienia płynem. Zjawisko to określane jest jako przetoka pęcherzowo– pępkowa.

Uchyłki ściany pęcherza moczowego, są z reguły nieszkodliwe.

Najpoważniejszą wadą w budowie dróg moczowych jest rozszczep (niezarośnięcie) pęcherza.

Wada ta dotyczy nie tylko samego pęcherza, ale także ściany jamy brzusznej, miednicy – zbudowanej z tkanki kostnej – oraz cewki moczowej.

Wszystkie wymienione narządy nie rozwinęły się w tym przypadku całkowicie i nie uległy zamknięciu od strony przedniej.

Jest to poważna wada rozwoju, jeżeli pozostanie niewyleczona, człowiek najczęściej umiera. (więcej…)

Zespół nerczycowy

Jest to kliniczny zespół objawów towarzyszących schorzeniom nerek,. Występuje wówczas białkomocz (proteinuria), niedobór białka w surowicy krwi i ilościowe zmiany w składzie białkowym osocza krwi (hipoalbuminemia i dysproteinemia), nadmiar cholesterolu i trójglicerydów we krwi oraz obrzęki.

Przyczyny zespołu nerczycowego

Zespół nerczycowy jest wynikiem zwiększonej przepuszczalności kłębuszków włośniczkowych w korze nerkowej w stosunku do pewnych cząsteczek białka, które są wówczas intensywnie wydalane wraz z moczem.

Główną przyczyną są stany zapalne kory nerkowej. Zespół nerczycowy może też powstawać w wyniku innych chorób pierwotnych, które powodują zaburzenia pracy nerek. Są to głównie schorzenia na tle zaburzeń przemiany materii (głównie cukrzyca) oraz choroby zakaźne (np. kiła, gruźlica, zapalenie ości i stawów). Źródłem zespołu nerczycowego mogą być także reakcje alergiczne na niektóre leki, głównie na leki przeciwpadaczkowe, złoto, bizmut. Związki te mogą uszkadzać nerki.

Przyczyną choroby może być zażywanie narkotyków (heroiny), nowotwory nerek, jelit i oskrzeli.

Objawy występujące podczas zespołu nerczycowego

– obrzęki

– pienisty mocz

– obrzęki powiek

– obrzęk kostek

– częste infekcje skóry

– zmniejszona odporność na choroby zakaźne

zakrzepica i zatory naczyń krwionośnych

– podwyższony poziom cholesterolu

Wrodzony zespół nerczycowy

Jest chorobą rodzinną. Objawia się tuż po urodzeniu, równie często u dzieci obu płci, które zwykle rodzą się przedwcześnie; łożysko zazwyczaj jest duże i nieprawidłowe. Choroba wykazuje całkowitą odporność na leczenie. Dzieci, ku których nie zastosuje się dializ, umierają najczęściej w 1-2 roku życia. (więcej…)