Tag - kurza ślepota

Ślepota zmierzchowa

Najważniejszą zdolnością ludzkiego oka jest umiejętność dostosowania się do różnych stopni natężenia światła. Na siatkówce umieszczone są komórki światłoczułe dwojakiego rodzaju – czopki i pręciki.

Czopki odpowiedzialne za widzenie w świetle dziennym, zawierają trzy rodzaje pigmentów wzrokowych (substancje wrażliwe na światło), natomiast pręciki tylko jeden – czerwień wzrokową (rodopsynę). Substancja ta umożliwia widzenie o zmroku i w ciemności. Jeżeli oko nie dysponuje wystarczającą ilością rodopsyny, o zmierzchu i w ciemności zaczyna brakować wzrokowi bystrości, co może prowadzić do całkowitej ślepoty.

Schorzenie to jest nazywane ślepotą zmierzchową, niedowidzeniem zmierzchowym lub popularnie kurzą ślepotą.

Objawy ślepoty zmierzchowej

– początkowo złe widzenie o zmroku i w ciemności

– później pełna ślepota w nocy

– wysychanie skóry i jej rogowacenie w niektórych częściach ciała (ramiona, uda i pośladki, plecy, brzuch)

– skłonność do biegunek

Przyczyny ślepoty zmierzchowej

Czerwień wzrokowa pręcików składa się z ciała białkowego (opsyny) i substancji pokrewnej karotynie i witaminie A (retyniny). Pod wpływem światła rodopsyna na drodze licznych reakcji, w trakcie których powstaje impuls nerwowy, ulega rozkładowi na opsynę i retyninę. Aby bodźce wzrokowe mogły być ponownie odebrane, musi dojść do ponownej regeneracji rodopsyny. Jeżeli występuje brak witaminy A lub jej ilość jest niewystarczająca, ponowne złożenie czerwieni wzrokowej zostaje zahamowane. Dochodzi do ślepoty zmierzchowej.

Niedobór witamin a kurza ślepota

Przyczyny niedoboru witamin są bardzo różne. Ślepota zmierzchowa jest nierzadko uwarunkowana genetycznie, może być także następstwem niewłaściwego odżywiania. Dochodzi do niej również wtedy, kiedy przyswajanie witaminy A jest zakłócone i gdy ma miejsce przewlekły nieżyt żołądka lub przewlekłe schorzenia wątroby. Ślepota zmierzchowa przytrafia się także przy okazji wielu innych chorób oczu.

Leczenie ślepoty zmierzchowej

Ślepotę zmierzchową nie zawsze da się wyleczyć lub ograniczyć. Ogólnie rzecz biorąc leczenie polega jedynie na dostarczeniu organizmowi odpowiedniej dawki witaminy A. Dokonuje się tego za pomocą leczenia podstawowych dolegliwości np. schorzeń żołądkowych lub dzięki preparatom witaminowym. Dostarczenie witaminy A czy prowitaminy karotyny działa często zaskakująco szybko. (więcej…)