Tag - uchyłki przełyku leczenie

Uchyłki przełyku

Ściana przełyku składa się z błony śluzowej otoczonej tkanką mięśniową. Wyróżnia się uchyłki przełyku prawdziwe, które stanowią uwypuklenia całej ściany narządu ze wszystkimi warstwami, oraz uchyłki przełyku fałszywe, będące uwypukleniem tylko warstwy błony śluzowej.

Uchyłki przełyku niebezpieczne podczas snu

Rozróżnienie między uchyłkiem prawdziwym a fałszywym jest ważne tylko ze względu na mechanizm ich powstawania. Natomiast objawy towarzyszące obydwu rodzajom uchyłków są takie same. Przede wszystkim występuje wrażenie obecności ciała obcego w przełyku oraz dolegliwości podczas przełykania. Uchyłki mogą powstawać na trzech odcinkach przełyku. W około 50% przypadków uchyłki powstają w początkowym odcinku przełyku, pozostałe w odcinku środkowym i końcowym zaraz nad przeponą. Przyczyną powikłań są prawie wyłącznie uchyłki górnej części przełyku, gdyż tam może się zatrzymywać pokarm. Podczas leżenia lub schylania się, niestrawione resztki pokarmu mogą wpadać z powrotem do jamy ustnej. Jest to szczególnie niebezpieczne podczas snu, kiedy to drobiny pokarmu mogą się przedostawać do tchawicy i płuc i spowodować krztuszenie się i duszenie oraz zachłystowe zapalenie płuc. Sygnałem dla pacjenta, świadczącym o zatrzymywaniu się resztek pożywienia w uchyłkach, mogą być drobiny jedzenia znajdowane rano na pościeli.

Uchyłki przełyku objawy

– dolegliwości przy połykaniu.

– wrażenie obecności ciała obcego w gardle.

– wymiotowanie niestrawionymi resztkami pokarmu.

– nieprzyjemny zapach z ust.

– kaszel podczas jedzenia.

– zgaga.

Uchyłki przełyku przyczyny

W przypadku uchyłków górnego odcinka przełyku, pewną rolę odgrywają zaburzenia współpracy grup mięśni biorących udział w połykaniu. Uchyłek powstaje w związku ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrz przełyku, oddziałującym na niektóre miejsca osłabionej ściany. Inny jest mechanizm powstawania uchyłków środkowego odcinka przełyku. W tym przypadku przyczyną są zapalne zbliznowacenia w ścianie przełyku. Zbliznowacenia napinają ścianę przełyku i uwypuklają ją (uchyłek z pociągania). Uchyłki dolnego odcinka przełyku powstają po achalazji. Achalazja jest to częściowa lub całkowita niewydolność zwieracza dolnego odcinka przełyku. Z powodu niewydolności wpustu zaczyna się gromadzić pokarm, przełyk rozciąga się i powstają uchyłki. (więcej…)