Tag - wyłyżeczkowanie

Zaśniad groniasty

W macicy wykształca się pęcherz płodowy, a w nim rozwija się zarodek. Pęcherz, zbudowany z trzech nałożonych na siebie błon, gromadzi wody płodowe. Na początku ciąży, błona środkowa pokryta jest niezwykle licznymi kosmkami, stąd też jej nazwa – kosmówka. Odgrywa ona istotną rolę w wytwarzaniu wód płodowych i łożyska, poprzez które odżywia się płód.

Zdarza się, najczęściej w miesiąc po zapłodnieniu, że wzrasta produkcja hormonu gronadotropiny kosmówkowej, kosmki zaczynają nagle zbytnio się rozrastać. Rozwijają się na nich liczne pęcherzyki wypełnione płynem, na skutek czego zarodek nie otrzymuje pożywienia i obumiera. Pęcherzyki te są formą nowotworów i wywodzą się z trofoblastu płodowego (jednej z form, które tworzą komórki zarodka).

Objawy zaśniadu groniastego

– krwotoki połączone z wydalaniem groniastych mas

– zbyt szybko rosnąca macica

– niewyczuwalne ruchy dziecka

– brak tonów serca płodu

Przyczyny zaśniadu groniastego

Medycyna nie ustaliła do tej pory jednoznacznej przyczyny choroby, choć prawdopodobne jest, że powodują ją wadliwe predyspozycje samego zarodka. Należy wykluczyć chorobę lub niesprzyjające genetyczne uwarunkowania matki, ponieważ kolejne ciąże przebiegają bez problemów.

Leczenie zaśniadu groniastego

Jedyna skuteczna metoda leczenia polega na dokładnym opróżnieniu i wyłyżeczkowaniu jamy macicy, ponieważ tylko w ten sposób można zapobiec ewentualnym późniejszym zaburzeniom gospodarki hormonalnej kobiety lub tworzeniu się złośliwych narośli w macicy. Kobieta musi przez dłuższy czas pozostawać pod obserwacją, bowiem zaśniad może rozwijać się również po zakończeniu ciąży. (więcej…)

Aborcja

Poronienie sztuczne jest to celowe przerwanie ciąży. Określa się je też mianem porodu niewczesnego (jeśli nastąpi między 16 a 28 tygodniem) lub porodu przedwczesnego (jeśli zabieg nastąpi między 28 a 36 tygodniem ciąży).

Kiedy i gdzie przeprowadza się aborcję?

Z medycznego punktu widzenia zabieg jest tym mniej ryzykowny, im wcześniej zostanie przeprowadzony. Od drugiego trymestru ciąży aborcja wiąże się z ogromnym bólem i większym ryzykiem wystąpienia powikłań. Sztucznego poronienia dokonuje się w warunkach szpitalnych, chociaż w mniej skomplikowanych przypadkach zabieg może zostać zakwalifikowany nawet jako laboratoryjny.

Jak przeprowadza się sztuczne poronienie?

Najpierw stosuje się środki wywołujące bóle porodowe, które powodują rozszerzenie kanału szyjki macicy. Następnie usuwa się błonę śluzową macicy i zagnieżdżony w niej płód. W tym celu wykorzystuje się następujące metody:

Odsysanie

Przez rozszerzony kanał szyjki macicy wprowadza się do macicy kaniulę i za pomocą pompy próżniowej odsysa się zawartość. Zastosowanie tej metody jest możliwe około12 tygodnia ciąży. Jest to sposób najprostszy i najbezpieczniejszy. Zabieg trwa około 5 minut

Wyłyżeczkowanie (wyskrobanie)

Metodę tę stosuje się najczęściej pomiędzy 12 a 15 tygodniem ciąży, jakkolwiek nierzadko przeprowadza się go wcześniej. Płód oraz śluzówkę macicy usuwa się za pomocą instrumentu przypominającego łyżeczkę (skrobaczkę). Zabiegu często się dokonuje w znieczuleniu ogólnym.

Inne metody

Po upływie 15 tygodnia ciąży sztuczne poronienie wywołuje się środkami powodującymi bóle porodowe i skurcze, w wyniku czego płód zostaje wydalony. Od momentu podania do worka owodniowego prostaglandyny do rozpoczęcia się akcji porodowej może upłynąć nawet doba. Po porodzie konieczne jest wyłyżeczkowanie jamy macicy, aby pozostałe w niej resztki nie stały się przyczyną zakażenia. Pacjentka musi pozostać w szpitalu jeszcze przez kilka dni. (więcej…)