Tag - zwłóknienie płuc leczenie

Zwłóknienie płuc

Jest to zwiększenie się ilości tkanki łącznej płuc. Proces ten zachodzi w tkance śródmiąższowej (interstitium), między pęcherzykami płucnymi (alveoli). Istnieje wiele rodzajów zwłóknienia płuc o odmiennych przyczynach. Wyróżnia się zwłóknienie ogniskowe (zmianom podlegają niewielkie obszary płuc) oraz zwłóknienie śródmiąższowe rozlane, obejmujące znaczne obszary. Zwłóknienie ogniskowe zazwyczaj wywołuje objawy dopiero po upływie wielu lat, natomiast w zwłóknieniu śródmiąższowym rozlanym symptomy choroby pojawiają się bardzo szybko.

Zwłóknienie płuc przyczyny

Najczęściej występującą postacią zwłóknienia płuc jest pylica krzemowa płuc. Przyczyną choroby jest wdychanie, zazwyczaj w pracy, rozdrobnionego i docierającego do płuc pyłu kwarcowego lub pyłu zawierającego krzemiany, na przykład azbestu. Pył po przedostaniu się do płuc tworzy w kontakcie z wodą kwas krzemowy, który powoduje rozrastanie się tkanki łącznej w przestrzeni między pęcherzykami płucnymi. Szczególnie narażone na wdychanie pyłów kwarcowych lub krzemianowych są osoby pracujące w hutnictwie, przy produkcji materiałów ściernych i ich eksploatacji, przy produkcji azbestu, a także przy piaskowaniu wykonywanym na sucho. Ogniskowe zwłóknienie płuc towarzyszy także sarkoidozie, nazywanej chorobą Besniera-Boecka-Schaumanna, która oprócz płuc należą również węzły chłonne i skórę. Do innych przyczyn ogniskowego zwłóknienia płuc należą reakcje uczuleniowe oraz marskość, które wywołują patologiczne zmiany w strukturze tkanki płuc.

Za podobne zmiany odpowiedzialne są także choroby autoimmunizacyjne polegające na tworzeniu przez organizm przeciwciał przeciw własnej tkance. Jeszcze innym powodem ogniskowego zwłóknienia płuc są stany zapalne. W przypadku śródmiąższowego rozlanego zwłóknienia płuc, bardzo często nie jest w ogóle możliwe określenie przyczyny choroby. Prawdopodobnie występuje wówczas cały zespół czynników powodujących zmiany patologiczne tkanki płucnej.

Zwłóknienie płuc objawy

– Kaszel.

– Szybki, płytki oddech.

– Duszności.

– Sine zabarwienie skóry (sinica).

– Skłonność do zapalenia oskrzeli.

– Niewydolność serca.

Zwłóknienie płuc leczenie

Zwłóknienie rozlane i ciężkie przypadki zwłóknienia ogniskowego leczy się głównie za pomocą preparatów kortyzonowych, cytostatyków oraz leków immunosupresyjnych (immunosupresory hamują reakcje układu immunologicznego). W razie wystąpienia stanów zapalnych stosuje się dodatkowo antybiotyki. Terapia tlenowa oraz leki nasercowe odciążają układ krążenia i serce, a ćwiczenia oddechowe wspomagają terapię farmakologiczną. W lżejszych przypadkach możliwe jest leczenie ambulatoryjne, co wymaga od pacjenta regularnego zgłaszania się do lekarza. (więcej…)