Narządy płciowe

Torbiele jajników

Mianem torbieli w medycynie określa się jedno- lub wielokomorowe, otorbione jamy o workowatym kształcie, wypełnione płynem o różnej gęstości: od rzadkiego po gęsty. Torbiele nie są nowotworami, nie powstają bowiem na skutek niekontrolowanych podziałów komórek. Torbiele jajników tworzą się przede wszystkim w pęcherzykach jajnikowych lub w ciałkach żółtych. Torbiele ciałek żółtych rozwijają się prawie wyłącznie […]

Narządy płciowe

Zaburzenia cyklu miesiączkowego

Okres od wystąpienia pierwszego dnia menstruacji do pierwszego dnia następnej określany jest mianem cyklu miesięcznego kobiety. Czas ten wnosi na ogół 28 dni, ale zarówno krótsze jak i dłuższe cykle niekoniecznie oznaczają chorobę. Równie indywidualną cechą jest długość występowania krwawienia, przeciętnie trwa ono cztery, pięć dni. Przyczyny zaburzeń cyklu miesiączkowego Przyczyny zaburzeń są różnorodne; sięgają […]