uchyłki przełyku
Zaburzenia przełyku

Uchyłki przełyku – objawy, przyczyna i leczenie

Ściana przełyku składa się z błony śluzowej otoczonej tkanką mięśniową. Wyróżnia się uchyłki przełyku prawdziwe, które stanowią uwypuklenia całej ściany narządu ze wszystkimi warstwami, oraz uchyłki przełyku fałszywe, będące uwypukleniem tylko warstwy błony śluzowej. Uchyłki przełyku niebezpieczne podczas snu Rozróżnienie między uchyłkiem prawdziwym a fałszywym jest ważne tylko ze względu na mechanizm ich powstawania. Natomiast […]