ubezpieczenia medyczne
Informacje

Ubezpieczenia dla branży medycznej

OC zawodowe dla branży medycznej to konieczność – jego posiadanie jest wymagane przez prawo. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia dla każdej osoby wykonującej zawód medyczny jest określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku. Jednak oprócz podstawowego ubezpieczenia dla medyka, warto zwrócić uwagę na możliwości ubezpieczenia uzupełniającego. W wyborze najlepszej opcji pomagają agenci ubezpieczeniowi, którzy podpowiedzą, jakie rozwiązanie będzie optymalne dla danego medyka i placówki.

Dlaczego obowiązkowe ubezpieczenia medyczne są tak ważne?

Lekarze muszą posiadać obowiązkowe OC – ubezpieczenia medyczne dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz OC świadczeniodawcy usług zdrowotnych w przypadku, kiedy nie są podmiotami leczniczymi, ale pracują w branży medycznej. Jest to wymóg opisywany przez polskie prawo i nie ma możliwości, żeby pracownik branży medycznej nie był w tym zakresie ubezpieczony. Takie ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody powstałe w trakcie wykonywania czynności zawodowych, np. kiedy zdarzy się popełnić błąd lub zaniechanie, które ma skutki i konsekwencje w postaci ubytku na zdrowiu pacjenta czy szkody materialnej powstałej w miejscu pracy.

Pracownicy branży medycznej mają możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia OC, które jest przydatne szczególnie wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie pokryć wyrządzonych szkód kwotą wypłaconą z ubezpieczenia obowiązkowego. Istnieje możliwość wykupienia zarówno pakietu indywidualnego, jak i grupowego. Nie tylko chroni ono przed dodatkowymi wydatkami finansowymi, ale również daje gwarancję wypłacalności przy ewentualnych roszczeniach ze strony osób trzecich.

Czy warto oprócz obowiązkowego OC dla lekarza posiadać to dobrowolne? Zdecydowanie! W przypadku zawodów medycznych, suma ubezpieczenia obowiązkowego OC jest niska, jeżeli weźmie się pod uwagę, jakie ryzyko wiąże się z wykonywaniem tych zawodów. Dlatego lekarze często decydują się na dobrowolne ubezpieczenia uzupełniające. W tym przypadku ubezpieczający wybiera odpowiednią składkę oraz zakres ochrony.

Jakie są ubezpieczenia dla medyków oprócz obowiązkowego OC?

Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla medyków obejmują przed wszystkim szkody, które miały miejsce w trakcie wykonywania obowiązków związanych w działalnością zawodową. Oprócz tego zapewniają, że będziemy wypłacalni w przypadku zaniechania swoich obowiązków lub popełnienia pomyłki. Warto, aby każdy medyk zadbał również o swoje własne bezpieczeństwo, które zapewni mu ubezpieczenie NNW. Jest ono skuteczne w przypadku zdarzeń, które powodują trwały uszczerbek na zdrowiu osoby ubezpieczonej. Zapewnia spokój oraz wypłatę środków, które pozwolą nam przeprowadzić stosowne leczenie oraz rehabilitację.

Możemy ubezpieczyć nie tylko lokal, w którym pracujemy, ale również sprzęt, którego używamy, ponieważ on również może ulec zniszczeniu i jest narażony na szkody. Również budynki o przeznaczeniu medycznym, które dopiero powstają powinny zostać objęte ubezpieczeniem. Właśnie tutaj najlepiej sprawdzi się ubezpieczenie mienia, które gwarantuje odszkodowanie w przypadku następstw zalania, kradzieży czy pożaru. Co ciekawe ubezpieczenie może obejmować także mienie osób trzecich, na przykład pacjentów.

Dodaj komentarz