neurolog
Układ nerwowy

Neurologia – czym się zajmuje i komu może pomóc?

Neurologia zajmuje się leczeniem chorób układu nerwowego i jest bardzo mocno powiązana z psychiatrią. Pierwsza z tych dziedzin skupia się jednak na schorzeniach spowodowanych procesami uszkadzającymi układ nerwowy, druga zajmuje się chorobami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości. Czym jest neurologia? Neurologia jest dziś jedną z kluczowych dziedzin medycyny. Nic w tym dziwnego, […]

Objawy chorobowe Układ nerwowy

Porażenia nerwowe

Każdy mięsień posiada włókna nerwowe, które w razie potrzeby powodują jego kurczenie się. Odruchy te sterowane są przez mózg. Po przejściu przez kolejne „stacje”, impulsy są przekazywane przez rdzeń kręgowy i większe włókna nerwowe, na przykład przez nerw kulszowy w nodze lub nerw promieniowy i nerw łokciowy ręki do właściwego celu przeznaczenia. Narządy wewnętrzne jak […]

Układ nerwowy

Neurodystonia

Mięśnie szkieletowe człowieka znajdują się w stanie stałego napięcia, skurczu, zwanego tonusem. Słowo wywodzi się z języków starożytnych (po grecku tonos, po łacinie tonus). Ciągłe napięcie zapewnia utrzymanie właściwej postawy ciała, mimiki, itd. W przypadku naczyń krwionośnych umożliwia na przykład rytmiczny skurcz i rozkurcz tętnic. Jeśli tonus jest zaburzony, mówi się o dystonii. Dystonia wywoływana […]