× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Pęcherz moczowy

Wady dróg moczowych

Drogi moczowe biorą swój początek w miedniczkach nerkowych, a nich zakończenie stanowi cewka moczowa. Między tymi punktami znajdują się moczowody, które odprowadzają mocz z nerek do pęcherza, jak również sam pęcherz moczowy.

Wady moczowodów

Ponieważ moczowody wychodzą z kielichów nerkowych, wady ich budowy są ściśle związane z wadami nerek.

Jeżeli po którejś ze stron znajdzie się tak zwana podwójna miedniczka nerkowa, siłą rzeczy rozwinie się również trzeci, dodatkowy moczowód. Jeżeli z kolei brakuje jednej nerki, nie będzie również istniał drugi moczowód. Najczęściej równolegle z podwójną miedniczką nerkową w organizmie uwidacznia się tak zwany uchyłek moczowodu, tj. balonikowate wgłobienie moczowodów pęcherzu moczowym. Poza tym mogą występować zwężenia, ślepe uchyłki i wadliwe ujścia moczowodu, np. do cewki moczowej lub do pęcherzyka nasiennego.

Objawy wad dróg moczowych

– powtarzające się infekcje dróg moczowych

– bóle brzucha i okolicy lędźwiowej pleców

– gorączka

– zaburzenia rozwojowe

– zaburzenia oddawania moczu

Wady pęcherza moczowego

We wczesnych stadiach rozwoju człowieka zauważalne jest połączenie między pęcherzem a pępkiem. W przypadku nieprawidłowego wczesnego rozwoju tego przewodu, określanego w medycynie mianem „urchaus” (moczownik), może dojść do jego rozdęcia i wypełnienia płynem. Zjawisko to określane jest jako przetoka pęcherzowo– pępkowa.

Uchyłki ściany pęcherza moczowego, są z reguły nieszkodliwe.

Najpoważniejszą wadą w budowie dróg moczowych jest rozszczep (niezarośnięcie) pęcherza.

Wada ta dotyczy nie tylko samego pęcherza, ale także ściany jamy brzusznej, miednicy – zbudowanej z tkanki kostnej – oraz cewki moczowej.

Wszystkie wymienione narządy nie rozwinęły się w tym przypadku całkowicie i nie uległy zamknięciu od strony przedniej.

Jest to poważna wada rozwoju, jeżeli pozostanie niewyleczona, człowiek najczęściej umiera.

Wady cewki moczowej

Wady budowy cewki dotyczą przeważnie jej ujścia. Może się zdarzyć, że cewka zakończy się u chłopców na części grzbietowej prącia i tam znajdzie swoje ujęcie (wierzchniactwo). Jeżeli ujście cewki znajduje się na spodniej stronie prącia, zjawisko to określane jest jako spodziectwo.

Inną wadą jest zastawka cewki, polegająca na obecności cienkiego płata tkankowego w jej tylnej części, utrudniającego wydalanie moczu.

Przyczyny wad budowy dróg moczowych

Dziecko przychodzi na świat z jedną lub więcej opisanych powyżej wad w budowie dróg moczowych. Są skutkiem wadliwej informacji genetycznej lub wpływu szkodliwych czynników na organizm kobiety podczas ciąży.

Jak koryguje się wady budowy dróg moczowych?

Przede wszystkim lekarze podejmują próby operacyjnego usunięcia wad, aby utrzymać i zapewnić właściwe funkcjonowanie dróg moczowych. Jeżeli mimo pewnych zniekształceń układ moczowy spełnia swoje funkcje, leczenie zazwyczaj nie jest konieczne.

Co można zrobić samemu?

Nie można samodzielnie leczyć wad budowy dróg moczowych.

Kiedy należy udać się do lekarza?

Szczególni pacjenci to niemowlęta, które nie potrafią opowiedzieć o swoich dolegliwościach, dlatego też należy natychmiast reagować na wszelkiego typu sygnały alarmowe w postaci gorączki lub braku apetytu.

Co zrobi lekarz?

Lekarz podejrzewający u pacjenta wadę budowy dróg moczowych, zleci przede wszystkim wykonanie badania ultrasonograficznego. Poza badaniem krwi można również przeprowadzić badanie rentgenowskie z wykorzystaniem środka cieniującego, badanie to jest bardzo dokładną metodą pomocną w postawieniu trafnej diagnozy.

Przebieg choroby

Zazwyczaj wady w budowie dróg moczowych odkrywane są zupełnie przypadkowo podczas innego badania i nie powoduje to nagłych, przykrych konsekwencji. Niektóre z nich jednak, jak wymieniony wcześniej rozszczep pęcherza, muszą zostać jak najszybciej zoperowane.

Ważne

Wady budowy dróg moczowych można wyleczyć z powodzeniem tylko wtedy, jeżeli zostaną one odpowiednio wcześnie rozpoznane. Dlatego też należy przeprowadzić u własnego dziecka wszystkie obowiązkowe badania profilaktyczne.