Wrodzone wady narządów jamy brzusznej
Jama brzuszna

Wrodzone wady narządów jamy brzusznej

W jamie brzusznej znajdują się liczne narządy: wątroba, śledziona, żołądek, trzustka, poszczególne odcinki jelit począwszy od jelita cienkiego, przez jelito grube i odbytnicę. Między jelitami przebiega krezka, w której znajdują się naczynia krwionośne zaopatrujące jelito oraz nerwy. Pełni ona również funkcję podtrzymującą. Jamę brzuszną wyściela otrzewna.

Wady wrodzone

Ze względu na mnogość narządów znajdujących się w jamie brzusznej, istnieje również wiele możliwych wad i schorzeń atakujących organy całego odcinka przewodu pokarmowego. Jedną z wad wrodzonych jest zwężenie odźwiernika. Pierwsze objawy u niemowląt pojawiają się w drugim tygodniu życia i charakteryzują się gwałtownymi wymiotami. Najczęściej występując ą wrodzoną wadą narządów jamy brzusznej jest miejscowe wypuklenie jelita cienkiego zwane uchyłkiem Meckela.

Przepukliny ściany jamy brzusznej

Przepukliny jamy brzusznej mogą występować już w wieku niemowlęcym i powodować poważne powikłania, na przykład uwięźnięcie jelita przy przepuklinie pachwinowej. W przeciwieństwie do przepukliny pachwinowej stosunkowo niegroźnym schorzeniem jest przepuklina pępkowa, która w większości przypadków stopniowo zamyka się i goi samoczynnie w okresie pierwszych lat życia dziecka. Do wad wrodzonych narządów jamy brzusznej należy również rozstrzeń jelita grubego (choroba Hirschprunga), czyli trwałe poszerzenie światła narządu. Schorzenie to występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt.

Objawy

  • Wymioty
  • Biegunki
  • Bóle brzucha
  • Zaparcia
  • Spadek wagi ciała
  • Widoczna przepuklina

Jakie są przyczyny wrodzonych wad narządów jamy brzusznej?

Wady narządów jamy brzusznej powstają już podczas rozwoju płodowego, a ich przyczyną poza dziedziczeniem może być: stosowanie podczas ciąży niektórych leków, infekcje w czasie ciąży a także napromienianie i zanieczyszczenie środowiska.

Jak leczy się wady narządów jamy brzusznej?

Wiele wad narządów jamy brzusznej leczy się operacyjnie np. zawężenie odźwiernika oraz uchyłek Meckela, zwłaszcza gdy towarzyszą mu powikłania. Ponieważ organizm chorego jest wyczerpany silnymi wymiotami lub biegunkami, trzeba wyrównać w nim poziom płynów i elektrolitów. Przepuklinę pępkową operuje się tylko wtedy, gdy nie znika samoczynnie do nadejścia wieku przedszkolnego. Natomiast przepuklinę pachwinową, z powodu wysokiego ryzyka wystąpienia groźnych powikłań, należy operować jak najszybciej.

Czy można coś zrobić samemu?

Sam pacjent nie może sobie pomóc, gdyż leczenie wrodzonych wad narządów jamy brzusznej wymaga zastosowania metod specjalistycznych.

Kiedy należy udać się do lekarza?

W razie wystąpienia niepokojących objawów w postaci gwałtownych i częstych wymiotów, biegunek lub zaparć. Porada lekarska jest również wskazana w przypadku utraty wagi ciała lub bólu brzucha o niejasnej przyczynie. Podobne dolegliwości mogą towarzyszyć innych schorzeniom, które rozpoznać może jedynie lekarz.

Przebieg choroby

Przy zaburzeniach drożności górnego odcinka przewodu pokarmowego, u dziecka od 3. Tygodnia życia występują częste i gwałtowne wymioty. Towarzyszy im ryzyko odwodnienia i wycieńczenia organizmu. Przepukliny ściany jamy brzusznej mogą prowadzić do uwięźnięcia poszczególnych odcinków jelita. Z powodu słabego ukrwienia tych obszarów może nastąpić ich obumieranie. Innym jeszcze czynnikiem ryzyka przy schorzeniach narządów jamy brzusznej jest możliwość zakażenia otrzewnej.

Czy schorzenia narządów jamy brzusznej są niebezpieczne?

Obok stosunkowo niegroźnych schorzeń takich jak przepuklina pępkowa, występują inne bardzo niebezpieczne. Ich skutkiem może być wycieńczenie i odwodnienie organizmu oraz miejscowe stany zapalne rozszerzające się na obszar całej jamy brzusznej.

Dodaj komentarz