× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
neuromodulacja
Metody leczenia

Czym jest neuromodulacja i kiedy się ją stosuje?

Neuromodulacja (termolezja pulsacyjna) jest bezpieczną, skuteczną metodą leczenia przewlekłych stanów bólowych, zwłaszcza bólu obwodowego. Zabieg stosuje się również w leczeniu bólu mięśniowego. Celem zabiegu jest czasowe wyłączenie przewodnictwa w nerwie, skutkujące całkowitym lub znacznym ograniczeniem bólu, bez trwałego uszkodzenia tkanki nerwowej. Metoda technik mini inwazyjnego leczenia bólu przy pomocy prądu elektrycznego o wysokiej częstotliwości została opracowana w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Szerokie zastosowanie technik minimalnie inwazyjnego leczenia bólu datuje się na drugą połowę lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Termolezja pulsacyjna (PRF – Pulsed Radiofrequency) jest stosowana w przypadkach, gdy nie można uszkodzić tkanki nerwowej. W metodzie wykorzystuje się prąd o częstotliwości radiowej przepływający w sposób pulsacyjny. Taki przepływ prądu uniemożliwia rozgrzanie tkanek powyżej 42 stopni Celsjusza. W tej stosunkowo niskiej temperaturze nie występuje proces koagulacji tkanek. Uzyskuje się lecznicy efekt neuromodulacji, czyli wyciszenia przewodzenia bólu poprzez wpływ pola elektromagnetycznego na układ nerwowy.

Kwalifikacja do neuromodulacji

Zabieg neuromodulacji jest wykonywany po kilkukrotnej konsultacji z lekarzem. Prawidłowa kwalifikacja do zabiegu jest konieczna dla uzyskania dobrych efektów leczenia. Lekarz przeprowadza wywiad ogólny dotyczący bólu i jego nasilenia, przebytych i aktualnych schorzeń, zażywanych leków i oczekiwań pacjenta wobec zabiegu. Przeprowadza badanie przedmiotowe ogólne, neurologiczne, ortopedyczne, analizę badań RTG, TK, RM i badań laboratoryjnych. Następnie wprowadza blokadę diagnostyczną, a pacjent wykonuje codzienną obserwację zmian nasilenia bólu i zapisuje wyniki w skali umownej 0 do 10 (0-brak bólu; 10-ból trudny do zniesienia). Po upływie kilku dni na wizycie kontrolnej lekarz ocenia stopień redukcji bólu. Wynik powyżej 50% wskazuje, że można uzyskać dobry i długotrwały efekt po zabiegu neuromodulacji. Pacjenci, u których dotychczasowa rehabilitacja i leczenie farmakologiczne nie przyniosło zadowalającej poprawy, są najczęściej kandydatami do zabiegu termolezji pulsacyjnej.

Wskazania do neuromodulacji

Zabieg neuromodulacji umożliwia znaczną redukcję bólu, przywraca komfort życia, pozwala rozpocząć rehabilitację, którą uniemożliwiał silny ból. Wskazaniami do zabiegu neuromodulacji najczęściej są zespoły bólu przewlekłego jak: choroby nerwów rdzeniowych (rwa ramienna, rwa kulszowa), bóle po operacjach kręgosłupa, bóle w chorobie zwyrodnieniowej stawów, bóle pourazowe, nerwobóle (neuralgie), bóle o charakterze neuropatii, bóle fantomowe, klasterowy ból głowy i inne zespoły bólowe. Przeciwwskazania to: skórne zmiany zapalne, ciąża, niektóre ciężkie schorzenia i choroby psychiczne, obecność symulatora serca lub implantów nerwowych oraz brak zgody pacjenta. Zabiegi neuromodulacji są wykonywane w centrach medycznych jak Carolina Medical Center. Zabieg trwa 30 do 60 minut. Po zabiegu pacjent powinien unikać przeciążeń przez 3 tygodnie. Efekty leczenia są odczuwalne po upływie 3-4 tygodni po zabiegu.